Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Krajowa Rada Konsultacyjna ds. Osób Niepełnosprawnych

16.09.2013
Autor: Anna Lewandowska
Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Krajowa Rada Konsultacyjna do Spraw Osób Niepełnosprawnych jest organem doradczym Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, stanowiącym forum współpracy na rzecz osób z niepełnosprawnością przedstawicieli organów administracji rządowej, samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych.

Działa na podstawie Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008, Nr 14, poz. 92 z późń. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie sposobu i trybu działania Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 230, poz. 1695).

Członków Rady powołuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego na wniosek Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, a w przypadku członków – przedstawicieli organizacji pozarządowych, na wniosek tych organizacji.

Minister Władysław Kosiniak-Kamysz powołał niżej wymienione osoby do składu Rady z dniem 15 marca 2012 r. na V kadencję, obowiązującą do 30 września 2015 roku:

PRZEDSTAWICIELE ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ:
 1. Dariusz Atłas – Ministerstwo Finansów
 2. Monika Majewska – Ministerstwo Budownictwa
 3. Joanna Wrona – Ministerstwo Edukacji Narodowej
 4. Marta Fijołek – Ministerstwo Zdrowia
 5. Elżbieta Bojanowska – Ministerstwo Sportu i Turystyki
PRZEDSTAWICIELE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO:
 1. Maria Podgórniak – przedstawicielka Unii Metropolii Polskich, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Osób Niepełnosprawnych
 2. Andrzej Mańkowski – przedstawiciel Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Dyrektor Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych
 3. Ryszard Grüner – przedstawiciel Związku Gmin Wiejskich RP, Wójt Gminy Byczyna
 4. Michał Tomczak – przedstawiciel Rady Miasta Poznania, Przewodniczący Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia RMP
 5. Monika Bardzka – przedstawicielka Unii Miasteczek Polskich, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym
ORGANIZACJE PRACODAWCÓW:
 1. Marek Kowalski – przedstawiciel Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych
 2. Barbara Pokorny – przedstawicielka Konfederacji Pracodawców Polskich
 3. Wiesław Gałecki – przedstawiciel Business Centre Club
 4. Janusz Piątek – przedstawiciel Związku Rzemiosła Polskiego
ORGANIZACJE ZWIĄZKOWE:
 1. Renata Górna – przedstawicielka Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych
 2. Ewa Obuchowska – przedstawicielka Forum Związków Zawodowych
 3. Jadwiga Smulko – przedstawicielka NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE:
 1. Anna Woźniak–Szymańska – przedstawicielka Polskiego Związku Niewidomych
 2. Krystyna Mrugalska – przedstawicielka Polskiego Forum osób Niepełnosprawnych
 3. Piotr Pawłowski – przedstawiciel i prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji
 4. Jerzy Szreter – przedstawiciel Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych
 5. Elżbieta Głogowska – przedstawicielka i prezes Fundacji Aktywnej Rehabilitacji
 6. Adam Kondzior – przedstawiciel Ogólnopolskiej Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo
 7. Alicja Szatkowska – przedstawicielka Wrocławskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych, Prezes Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

brak komentarzy

Prawy panel

Wspierają nas