Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Andrzej Duda powoła prezydenckiego pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych?

26.05.2015
Autor: oprac. Agnieszka Fiedorowicz, fot. Lukas Plewnia/www.polen-heute.de [CC BY-SA 2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0)], via Wikimedia Commons
Twarz Andrzeja Dudy

Prezydent elekt, Andrzej Duda, kilkakrotnie odnosił się w czasie kampanii wyborczej do problemów osób z niepełnosprawnością. Jako palącą nazwał kwestię właściwego wsparcia opiekunów, zadeklarował brak zgody na likwidację chronionego rynku pracy i podkreślił, że 1 procent podatku nie zastąpi działań państwa. Zapowiedział też powołanie w Kancelarii Prezydenta pełnomocnika ds. osób z niepełnosprawnością.

Kandydaci na prezydenta złożyli w czasie kampanii wyborczej szereg obietnic. Wiele mówili o problemach rolników, osób młodych, szukających pracy, posiadających kredyty we frankach. W kampanii pojawiły się też wątki dotyczące problemów osób z niepełnosprawnością, częściowo wymuszone przez samo środowisko, m.in. opiekunów, którzy w trakcie kampanii organizowali protesty.

Potrzeby środowiska są coraz bardziej słyszalne i politycy nie mogą dłużej ignorować tej licznej grupy wyborców, która aktywnie uczestniczy w wyborach. Jeszcze parę lat temu udział w wyborach dla wielu osób z niepełnosprawnością był poważnym problemem. Wiele się jednak zmieniło, dziś można głosować korespondencyjnie, przez pełnomocnika, z użyciem nakładek w alfabecie Braille’a.

Do problemów środowiska osób z niepełnosprawnością odniósł się także w czasie swojej kampanii prezydent elekt, Andrzej Duda.

Pełnomocnik w Kancelarii Prezydenta

Już na początku kwietnia, w imieniu Czytelników naszego portalu, zwróciliśmy się do sztabów wszystkich 11 kandydatów na Prezydenta RP z prośbą o udzielenie odpowiedzi na trzy pytania o sprawy ważne dla osób z niepełnosprawnością. Pytaliśmy o preferowany model polityki wobec osób z niepełnosprawnością, planowane z myślą o nich inicjatywy ustawodawcze oraz mechanizm 1 procenta podatku dla organizacji pożytku publicznego. Łącznie odpowiedziało nam siedmioro kandydatów, w tym Andrzej Duda, który w przesłanej do nas 28 kwietnia odpowiedzi zobowiązał się m.in. do tego że jako prezydent powoła w swojej kancelarii „osobę odpowiedzialną za problematykę osób niepełnosprawnych”.

„Konstytucja Rzeczpospolitej, której strażnikiem jest Prezydent RP, gwarantuje wszystkim obywatelom równe prawa – pisał w liście do redakcji naszego portalu. – Artykuł 69 konstytucji mówi, że „Osobom niepełnosprawnym władze publiczne udzielają, zgodnie z ustawą, pomocy w zabezpieczaniu egzystencji, przysposobieniu do pracy oraz komunikacji społecznej”. Jeśli wyborcy obdarzą mnie zaufaniem i wybiorą na urząd Prezydenta RP to będę Prezydentem wszystkich Polaków.

W Kancelarii Prezydenta, tak jak za czasów urzędowania ś.p. profesora Lecha Kaczyńskiego, powołam osobę odpowiedzialną za problematykę osób niepełnosprawnych. Wcześniej tę rolę pełnił dobrze Państwu znany ś.p. minister Paweł Wypych. Zapewniam Państwa że problemy i postulaty osób niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów będą zawsze w centrum mojej uwagi. Będę z Państwem konsultował sprawy dla Was ważne”.

Obietnicę tę Andrzej Duda potwierdził w liście, który wystosował do osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów w Międzynarodowym Dniu Godności Osób Niepełnosprawnych, 5 maja.

„Deklaruję, że jako Prezydent RP udzielę jednemu z moich ministrów pełnomocnictwa, którego celem będzie rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych, będę podejmował inicjatywy oraz mobilizował rząd do działania na rzecz Waszego środowiska” – napisał.

Paląca kwestia: wsparcie dla opiekunów

Odpowiadając na pytanie naszego portalu o najpilniejszą inicjatywę ustawodawczą, Andrzej Duda wskazał na problem „właściwego wsparcia opiekunów osób niepełnosprawnych, gratyfikacji za ich ciężką codzienną pracę na etacie. Ta kwestia jest obecnie najbardziej paląca” – napisał w odpowiedzi na naszą ankietę.

„Niemniej docelowo ważne jest koherentne prawodawstwo – dodał. – Skoro Konstytucja nie reguluje tych kwestii szczegółowo a część jej zapisów stosowana jest wybiórczo, interpretowana swobodnie, zagubiona w regulacjach poszczególnych resortów, to może czas na „Ustawę o Niepełnosprawnych Polakach”, której beneficjentami będą osoby niepełnosprawne i ich najbliżsi”.

Także w liście skierowanym 5 maja do opiekunów osób z niepełnosprawnością napisał:

„Zdaję sobie sprawę, jak odpowiedzialna i wymagająca jest praca opiekuna osoby niepełnosprawnej. Wiem, że to determinacja i poświęcenie. To oddanie swojego życia, kariery i rozwoju dla drugiej osoby. Dlatego uważam, że świadczenia dla wszystkich opiekunów muszą być równe. W państwie prawa nie można dzielić opiekunów osób niepełnosprawnych”.

Andrzej Duda dodał, że nie akceptuje proponowanych przez rząd nowych kryteriów – dochodowego i wiekowego – w świadczeniach dla opiekunów osób z niepełnosprawnością. „Przywrócenie równego traktowania opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych w państwie prawa powinno stać się faktem. Powinno spowodować, że osoby, które bezprawnie zostały pozbawione świadczenia pielęgnacyjnego i obecnie pobierają jego rekompensatę, odzyskają utracone prawa nabyte” – stwierdził Andrzej Duda.

Matka na konwencji

Do tematu wrócił też podczas konwencji kończącej kampanię wyborczą, 20 maja.

- Wychodzi Donald Tusk wobec strajkujących rodziców dzieci niepełnosprawnych, składa obietnice. Prezydent ich nie widzi. Żona prezydenta mówi: „zapraszam” – matki dzieci niepełnosprawnych mówią, że nie przerwą protestu, bo chcecie nas z Sejmu wybawić – mówił cytowany przez media Andrzej Duda, nawiązując do protestu rodziców dzieci niepełnosprawnych w Sejmie. – Rozmawiałem niedawno z jedną z tych mam, pytałem, czy dotrzymano obietnic. Powiedziała, że nie dotrzymano i znów protestują – zaznaczył.

Podczas konwencji obok Andrzej Dudy na scenie wystąpiła też Elżbieta Ziółkowska, matka niepełnosprawnej Joanny. Dziewczyna, mimo skończonych dwóch kierunków studiów, nie może podjąć pracy.

- Proponuje się jej i innym osobom niepełnosprawnym pracę ochroniarza albo sprzątacza i koniec końców po prostu siedzi w domu – mówiła Elżbieta Ziółkowska. – Dopóki żyją rodzice, ma od nas pomoc, bo sama otrzymuje 600 zł renty. Ja natomiast w tej chwili leczę się onkologicznie i nasza przyszłość jest zagrożona. Liczę na to, że kiedy prezydentem zostanie pan, jej życie odmieni się. Bo w tej chwili osoby niepełnosprawne nie mają żadnych szans.

A jak aktywizacja

W czasie kampanii Andrzej Duda kilkakrotnie odnosił się do problemu pracy osób z niepełnosprawnością.

„Wy jesteście sprawni, mimo pewnych trudności zasługujecie na pracę i zatrudnienie w normalnych warunkach, zasługujecie na godne życie. Zasługujecie na szansę własnego osobistego rozwoju” – napisał w liście do opiekunów z 5 maja.

Także w nadesłanej do naszego portalu odpowiedzi na ankietę o preferowany model (charytatywność czy aktywizacja) polityki społecznej wobec osób z niepełnosprawnością postawił na aktywizację. Zadeklarował brak zgody na likwidację tzw. chronionego rynku pracy.

„Odpowiedni model polityki społecznej to aktywizacja osób z niepełnosprawnością, to wsparcie dla zatrudniania na chronionym rynku pracy – napisał. – Nie ma zgody na likwidację tysięcy miejsc pracy w zakładach pracy chronionej, czego doświadczamy za obecnych rządów, tylko w styczniu br. ubyło 18 ZPChr, pracę w warunkach chronionych utraciło ponad 6 tys. osób niepełnosprawnych. Jestem za równowagą na rynku chronionym i rynku otwartym, ale nie kosztem tego pierwszego. Wydawało się, że po ratyfikacji Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych ONZ przez obecnie urzędującego Prezydenta RP, dylemat ten został definitywnie rozwiązany, że jako Państwo odeszliśmy ostatecznie od „systemu kwotowego” na rzecz „systemu praw” (praw gwarantowanych i realizowanych w praktyce). Że natychmiast dostosowane zostało krajowe prawo wykonawcze, likwidując niejasne linie podziału kompetencji resortowych wobec osób niepełnosprawnych, że lecznictwo, edukacja, rehabilitacja, aktywizacja zawodowa, zatrudnienie, pomoc społeczna i socjalna będą od tego momentu opisane w jasnych procedurach, objęte komplementarnym procesem postępowania, wsparte elektroniczną ewidencją aktywnie wspierającą te procesy i procedury. To model polityki Państwa, o który będę zabiegał jako Prezydent Polski.”

1 procent nie zastąpi działań państwa

W naszej ankiecie zwróciliśmy też uwagę na fakt, że „idea 1% odbiegła od początkowych założeń, czyli wspierania lokalnych organizacji pożytku publicznego. Obecnie większość środków z 1% trafia do największych organizacji, prowadzących subkonta dla swoich podopiecznych. Wynika to głównie z tego, że państwo nie zapewnia właściwej opieki medycznej i rehabilitacyjnej”.

Andrzej Duda przyznał, że: „1% odpisu podatkowego to szlachetna inicjatywa. Musimy jednak pamiętać, że nie zastąpi ona działań państwa. Środki pochodzące z 1% to pożyteczny dodatek wspierający wiele organizacji pozarządowych. Nie zwalniajmy jednak organów Państwa, Parlamentu, Rządu z obowiązków i zadań ustawowych. Zmuszajmy polityków i urzędników do przestrzegania ustanowionych już standardów i zmuszajmy do ich stałego podnoszenia, dodatkowe środki kierując na wyjątkowe indywidualne potrzeby, na specjalne zadania i projekty społeczne. W tym na intensywny monitoring przestrzegania praw osób niepełnosprawnych i na pomoc prawną w starciu z urzędniczym aparatem Państwa, które uchyla się od swojej powinności. Prezydent RP ma stosowne prerogatywy by taką kontrolę również sprawować i inicjatywy legislacyjne wnosić, we współpracy ze stroną społeczną” – napisał w ankiecie naszego portalu.

Andrzej Duda ma poparcie Czytelników

W sondzie, przeprowadzonej naszym portalu przed II turą wyborów, nasi Czytelnicy na pytanie: „Na kogo zagłosujesz w drugiej turze wyborów prezydenckich?” najczęściej wskazywali na Andrzeja Dudę.

Głos na niego chciało oddać 49,6 proc. biorących udział w sondzie, czyli 754 osoby. 33,9 proc., czyli 516 Czytelników, zadeklarowało poparcie dla Bronisława Komorowskiego, 4,7 proc. (71 osób) chciało oddać głos nieważny, 8,4 proc. (128 Czytelników) zadeklarowało, że „nie będzie głosować”, a niedecydowanych było 3,4 proc. (52 osoby).

Łącznie w sondzie wzięło udział aż 1521 głosujących, co wydaje się reprezentatywną próbą.

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

 • ja juz walcze trzy lata bez skutku
  Dominika mama dziecka niepełnosprawnego
  31.05.2017, 13:50
  http://www.interwencja.polsatnews.pl/Interwencja__Oficjalna_Strona_Internetowa _Programu_INTERWENCJA,5781/Archiwum,5794/News,6271/index.html#1474915
  odpowiedz na komentarz
 • NIE WIERZĘ TEJ OSOBIE...
  zenek4
  08.09.2015, 11:32
  Nie spełni obietnic gdyż to było wliczone w prowadzonej przez niego kampanii-obiecywać,obiecywać.Już drugi Duda pokazuje jak korzystać z przywilejów związkowca a przecież on wcześniej pokazał, jak wykorzystywać mandat posła robiąc fuchy w Nowym Tomyślu.
  odpowiedz na komentarz
 • Duda i obietnice
  pozytywnie myśląc
  04.06.2015, 20:53
  Ludzie troszkę wiary i cierpliwości. Komorowski nie wypełnił ani jednej obietnicy a wy zamiast poczekać choć pół roku na rezultaty rządu już go opluwacie. Trochę wiary nie zaszkodzi.
  odpowiedz na komentarz
 • nie zawiodę się
  slepy
  01.06.2015, 16:00
  Dobrze ze postawiłem na Dudę jestem ON o umiarkowanym stopniu O-04 gdyby pracodawca nie otrzymywał pomocy od RzRP na mój etat dawno bym był bez pracy zpch muszą istnieć to one są gwarancją zatrudnienia ON Andrzeju dbaj o nas!
  odpowiedz na komentarz
 • opiekun dziecka niepełnosprawnego
  leon
  30.05.2015, 22:33
  To jest człowiek na odpowiednim miejscu! Dziwię się tym którzy tak zieją nienawiścią do prezydenta elekta A.Dudy!!! Zrozumcie że kilka dni temu został wybrany na urząd prezydenta a Wy już go krytykujecie>Za co??? Dajcie mu objąć urząd prezydenta który nastąpi 6.08.2015.Jakie miał szanse wykazać się Waszymi żądaniami???Te Wasze oczekiwania,postulaty,żądania kierujcie na obecną chwile do obecnego prezydenta Komorowskiego. Ja uważam że z góry kierujecie się jakąś chorą obsesją,nienawiścią do nowo wybranego prezydenta.No to gratulacje!!!
  odpowiedz na komentarz
 • wstrętny PiS?
  Obserwator
  30.05.2015, 10:05
  za obecnej prezydentury ubyło 40 % zpchr, a 63 tys. ON straciło pracę na rynku chrolnionym - to są fakty. Za 'wstrętnego' - dla niektórych PiSu mieliśmy dopłaty do samochodów, wó0zki za 1%, a rodzice ON-dzieci nie musieli strajkować! Duda chociaż 'widzi' nasze problemy - w odróżnieniu od innych. Czy im zaradzi? Pokaże czas - ale dajmy mu szansę!
  odpowiedz na komentarz
 • Pomocna dłoń
  marek
  29.05.2015, 14:50
  Ja jestem ciekawy czy Pan Duda zainteresuje takim jak ja niepełnosprawnym U-01 w wieku około 57 mając rentę bez możliwości pracować z braku zdrowia i zatrudnienia którzy potrzebujący pomocy,tylko takich ludzi nikt może nie zaciekawi takimi ludźmi jak ja bo są w wieku nie ciekawi naj lepiej są dzieci lub emeryci tyloko nas nikt nie widzi w Szczytnie jest pytanie a odpowiedź jest jedna brak funduszu i jest kryzys tak wychodzi że mamy tyko gratis jak umiera i trumnę dostaje na 100 procent.
  odpowiedz na komentarz
 • Andrzej Duda powoła prezydenckiego pełnomocnika d/s niepełnosprawnych
  Rozgoryczona
  29.05.2015, 07:59
  Następny , '' cudotwórca '' i twórca nowych ciepłych posad dla krewnych i znajomych ! Wszyscy wiedzą tylko on biedaczek jakiś taki , niedoinformowany . Robić będzie co chore z nienawiści pisowskie towarzystwo wzajemnej adoracji mu każe , choć by to było ze szkodą dla całego społeczeństwa. Może i jesteśmy kalekami o różnym stopniu inwalidztwa , ale nie idiotami . No chyba że ktoś się dał nabrać na te jego obiecanki cacanki ? Prezydent w naszym kraju to zwykła kukła w rekach własnej partyjki i jej interesów. Złudzeń nie mam i niczego dobrego po tym panu się nie spodziewam. Jeżeli przez 25 lat tej tak zwanej ''wolności'' i ''dobrobytu'' , nie dbano o interesy całego narodu , tylko o interesy niewielkiej grupy pseudo dobroczyńców polski i obcego kapitału , o własne rodzinne interesy ''wybrańców narodu'', to te obietnice pana A. Dudy są jak kręgi na wodzie , czar pryśnie a niesmak i pogarda zostaną.
  odpowiedz na komentarz
 • Opiekunowie
  Borzoi
  28.05.2015, 18:57
  No tak opiekunowie osób NS mają jeszcze siłe i walczą to coś tam dostaną. NS ledwie dyszy to dostanie 153 zł i ma być szczęśliwy. Tak na wszelki wypadek zabiera mu się kartę parkingową i jak w moim przypadku oraz wywala z roboty motywując, że jak sie jest chory to trzeba się leczyć a nie pracować. Zapomniano tylko dodać, że ma wbić zęby (o ile mu zostały) w ścianę pałacu.
  odpowiedz na komentarz
 • Słowa bez pokrycia
  Asia mama braci
  28.05.2015, 09:17
  Masło maślane i zero konkretów . Jak pomoże co zrobi dokładnie . Co z tego że powoła pełnomocnika do osób niepełnosprawnych zawsze jest taka osoba ale ona akurat najmniej interesuje się osobami niepełnosprawnymi. Jak górnicy strajkują mają wszystko od razu zagwarantowane a my rodzice tylko puste słowa bez pokrycia i dalej żadnych konkretów.
  odpowiedz na komentarz
 • dublowanie urzędów
  Iwona B.
  27.05.2015, 19:15
  po co kolejny urząd ? W strukturach rządu jest Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych To Prezydent elekt nie wie o tym, że taki urząd jest, czy też będzie dublowanie urzędów ??? http://www.niepelnosprawni.gov.pl/
  odpowiedz na komentarz
 • niepelnosprawny
  jerzyk
  27.05.2015, 15:39
  witam,to co psze niedotyczy osob nawuzkach;mam jedno pytanie jak przezyc za 71zl,jestem osobom niepelnosprawna;nienawuzku niemam rodzicow ani nikogo kto by mi pomugl;gops mowi takie psepisy;niemoga wiecej dac;wiec tak daja 271 z tego oplaty skromne-200zl zostaje te 71zl jestem glodzony a zima mrozony niewierzycje zapraszam;
  odpowiedz na komentarz
 • Obietnice bez pokrycia?
  Klakson
  27.05.2015, 13:58
  W każdej kampanii i prezydenckiej i parlamentarnej pada wiele obietnic, o których ich autorzy bardzo szybko zapominają. "Chroniony rynek pracy" miał być "chroniony" i co? Jedno i drugie trzeba zapisać w cudzysłowie. Nomen omen, również Duda, minister składał wiele obietnic a następnie z zimną krwią pogrążał Z.P.Ch-y, poczytując to sobie za sukces. Każdy kandydat w krótkim czasie czuje się zwolniony ze składanych zobowiązań.
  odpowiedz na komentarz
 • a co z Komorowskim?
  Olo
  27.05.2015, 11:08
  Przez 5 lat był takim wielkim autorytetem i tak wiele robił dla środowiska ON - wg tegoż portalu, aż tu nagle ... Duda. I nowy idol. Do jesiennych wyborów autorytetem będzie PO i PSL - gdy przegrają, okaże się, że tylko PIS. Ot i chorągiewki!
  odpowiedz na komentarz
 • KARTY PARKINGOWE - 2015
  Piotr
  27.05.2015, 10:08
  Pan Prezydent RP - Elekt, jeśli staje za osobami niepełnosprawnymi i jak wspomina wszyscy są równi, tym samym powinien stanąć na straży Konstytucji RP i zmienić ustawę o KARTACH PARKINGOWYCH, która to obecna Ustawa działa w sprzeczności z obowiązującymi przepisami - jako NIE ZGODNE Z KONSTYTUCJĄ RP, bo jak wynika osoby które posiadają Orzeczenie o Stopniu i Niepełnosprawności jako Prawomocne - (na stałe); z wskazaniem karty parkingowej że - ktoś spełnia przesłanki za / czy też dotyczy, Nowa ustawa nie powinna działać wstecz na niekorzyść tych osób które posiadają Karty Parkingowe na okres - BEZTERMINOWO, jednak by jedynie wobec nowych przepisów osoby wymieniałyby obecne Karty Parkingowe - co 5 lat. Pan Prezydent RP - Elekt powinien sprostować ten Przepis / Ustawę na korzyść tych wszystkich osób. Jakie macie zdanie na ten temat ???
  odpowiedz na komentarz
 • Prosimy o pracę jako osoby niepełnosprawne ruchowo,Ii II grupa inwalidzka.
  Halina Krakowiak
  27.05.2015, 07:30
  Brać udział w projektach,potem stażach.Nie jesteśmy umysłowo chorzy,nie zamykajcie nas w czterech ścianach????chcemy być potrzebni???a nie wykluczeni ze społeczeństwa???i traktować Nas jakby Nas nie było.
  odpowiedz na komentarz
 • i co, teraz nam bedzie lepiej ?
  Błażej&Barbara
  27.05.2015, 02:08
  w co Wy ludzie wierzycie ? Pod tym sztucznym uśmiechem i płaszczykiem obietnic jest pustka. Gość naobiecywał wszystkim wszystkiego co w rezultacie przełoży sie na wielkie zero. Za kilka lat zrealizuję ułamek z tych swoich obietnicę zasłaniając się i tłumacząc idiotycznym argumentem w stylu bardzo chciałem ale nie mogłem... Ubierze to w odpowiedniej wagi słowa np. że prezydent przy obecnej konstytucji niewiele może. Pomijam kwestię tego że jego niektóre obietnice w długiej perspektywie czasu mogą być dla nas samych szkodliwe; naprawdę chcemy powrotu zpchr i przekrętów z tym związanych ?
  odpowiedz na komentarz
Prawy panel

Sonda

Szykowane są zmiany w taryfikatorze mandatów za wykroczenia drogowe. Czy Twoim zdaniem należałoby przy okazji podwyższyć karę za bezprawne parkowanie na „kopercie”?

Biuletyn

Wspierają nas