Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Przedłużenie orzeczania o niepełnosprawności w innym mieście

28.05.2015
Autor: Dominik

Witam. Posiadam orzeczenie wydane przez powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności w [do wiad. redakcji] o lekkim stopniu niepełnosprawności i jego ważność upływa 30.06.2015; zameldowany na stałe jestem w [do wiad. redakcji], przy czym od kilku lat mieszkam i pracuję w Warszawie, nie posiadając żadnego meldunku czasowego i moje pytanie dotyczy tego, czy powinienem dokumenty o przedłużenie orzeczenia złożyć w miejscu zameldowania, gdzie poprzednio wystawiono mi orzeczenie, tj. w [do wiad. redakcji], czy w Warszawie, gdzie pracuję? I czy zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dla potrzeb Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności musi być wystawione przez lekarza rodzinnego w NFZ, czy może być od lekarza z prywatnej przychodni?

Szanowny Panie,

Zgodnie z informacjami, uzyskanymi w Miejskim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, mogą uzyskać orzeczenie mieszkańcy Warszawy oraz :

  • przebywające na terenie Warszawy osoby bezdomne,
  • osoby przebywające w zakładach karnych i poprawczych, zlokalizowanych na terenie Warszawy,
  • osoby przebywające w działających na terenie Warszawy domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
  • osoby przebywające na terenie Warszawy, tj. poza miejscem stałego pobytu ponad dwa miesiące.

Ponieważ przebywa Pan na terenie Warszawy ponad dwa miesiące, po złożeniu stosownego oświadczenia może Pan uzyskać orzeczenie w Warszawie.

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wydane dla potrzeb Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, wystawia lekarz rodzinny lub specjalista (zaświadczenie ważne jest przez 30 dni od daty jego wystawienia). Zaświadczenie może wystawić każdy lekarz prowadzący.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas