Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Niepełnosprawność po nowotworze

18.02.2016
Autor: Edward

Witam, mam 61 lat, pracuję, stwierdzono, że mam czerniaka złośliwego, była operacja, usunięto dwa węzły wartownicze – pachowy i pachwinowy. Czy mogę ubiegać się o przyznanie niepełnosprawności? Jeżeli tak, to co mam zrobić?

Szanowny Panie,

Jestem w stanie sobie tylko wyobrazić, jak ciężką drogę Pan przeszedł w doświadczaniu swojej choroby. Pomimo trudnych doświadczeń, nadal Pan pracuje, co jest godne uznania.

Zgodnie z przepisami Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, niepełnosprawność oznacza trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującą niezdolność do pracy.

Należy pamiętać, że sam fakt posiadania przez nas schorzenia, choroby, niedyspozycji nie stanowi o niepełnosprawności. Jeśli jednak ten stan utrudnia lub uniemożliwia codzienne funkcjonowanie według naszej oceny, powinniśmy złożyć wniosek o uzyskanie orzeczenia. To, czy zostanie przyznane nam orzeczenie o niepełnosprawności i w jakim stopniu zależy od lekarza orzekającego. Lekarz, zapoznawszy się z przedstawionymi wynikami badań, po przeprowadzeniu wywiadu z osobą zainteresowaną i bezpośrednim jego badaniu wydaje decyzję. Orzecznictwo o niepełnosprawności uwzględnia zarówno fizyczne, psychiczne, jak i społeczne aspekty funkcjonowania człowieka oraz w jakim stopniu ten stan zaburza powrót do odpowiedniego funkcjonowania lub samodzielnej egzystencji oraz czy choroba rokuje poprawę.

O niepełnosprawności do celów pozarentowych, a więc w celu uzyskania ulg i uprawnień, orzekają Powiatowe/Miejskie Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Natomiast aby uzyskać orzeczenie do celów rentowych, należy złożyć wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), gdzie zostanie orzeczona zdolność lub niezdolność do pracy.

Życzę zdrowia i wytrwałości.

Z poważaniem,

Anna Dobkowska, specjalista ds. osób niepełnosprawnych w Centrum Integracja w Gdyni

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas