czwartek, 23 października 2014 r.
Edukacja
Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji- KRS 0000 102 130
Strona główna >> Edukacja >> Kursy i szkolenia >> Instruktorski Kurs Kwalifikacyjny o specjalizacji arteterapia
SONDA
Z którego z udogodnień wyborczych skorzystasz w nadchodzących wyborach samorządowych?
     
 
NASZ BIULETYN
Wpisz swoj e-mail:
Instruktorski Kurs Kwalifikacyjny o specjalizacji arteterapia

Narodowe Centrum Kultury zaprasza wszystkie osoby zainteresowane podnoszeniem swoich kwalifikacji zawodowych w dziedzinie terapii przez sztukę do wzięcia udziału

w Instruktorskim Kursie Kwalifikacyjnym o specjalizacji
- arteterapia.

Kurs adresowany jest  do terapeutów, instruktorów pracujących z osobami niepełnosprawnymi, pedagogów, pracowników socjalnych, wolontariuszy oraz wszystkich zainteresowanych tą tematyką. Do prowadzenia zajęć specjalistycznych kursu została zaproszona doświadczona kadra instruktorska i pedagogiczna uczelni: Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Akademii Teatralnej im. Zelwerowicza w Warszawie, Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Instytutu Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu.
 Przewidujemy dwa kierunki kształcenia: terapia przez teatr i choreoterapia.  Zajęcia realizowane będą w systemie  stacjonarno-zaocznym w ramach trzydniowych sesji comiesięcznych (piątek, sobota, niedziela) zgodnie z załączonym planem nauczania. Program obejmuje blok przedmiotów ogólnych i specjalistycznych. Zajęcia teoretyczne będą prowadzone w siedzibie Narodowego Centrum Kultury w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 21/23, zajęcia praktyczne w Ośrodku Animatorów Kultury w Łucznicy. Kurs trwać będzie dwa lata - 20 sesji warsztatowych.
Koszt uczestnictwa wynosi 2600 zł (płatne w czterech ratach po 650 zł).Odpłatność nie obejmuje zakwaterowania i wyżywienia uczestników.
O zakwalifikowaniu się do udziału w kursie zadecyduje rozmowa wstępna, (tematem rozmowy będą m.in. doświadczenia w zakresie arteterapii, ogólna wiedza
o kulturze, sztuce, terapii). Kandydaci muszą posiadać świadectwo ukończenia szkoły średniej. Osoby, które ukończą kurs  z wynikiem pozytywnym otrzymają zaświadczenie Narodowego Centrum Kultury, stwierdzające posiadanie wykształcenia równorzędnego ze średnim specjalistycznym i kwalifikacji pedagogicznych respektowanych w resorcie kultury.
Prosimy o przesłanie wypełnionych kart zgłoszenia w terminie do dnia 28 maja br.
Rozmowy kwalifikacyjne w dniu 30 maja br. rozpoczną się o godz. 11.00 w sali nr 21 Narodowego Centrum Kultury (I piętro).
Szczegółowych informacji udzielają: Anna Konieczko  i  Justyna Gębska,
 tel. 0-22 826-01-30, fax 0-22 826-14-09, e-.

Data opublikowania dokumentu: 2003-06-05, 14.32

Skomentuj na forum Wydrukuj

 

Przeczytaj także:

- W PFRON brak już środków na szkolenia języka migowego (2013-01-25, 12.24)
 
- Bezpłatny kurs umiejętności komputerowych (2012-02-10, 15.52)
 
- IEON - e-szkolenia dla osób z niepełnosprawnością (2012-01-31, 13.46)
 
- Nadliwie: "E-szansa" dla młodzieży z niepełnosprawnością ruchową (2011-04-05, 10.27)
 
- Mazowiecka Szkoła dla Chorych na Cukrzycę (2010-08-20, 12.17)
 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) oraz zdjęć i elementów graficznych publikowanych w portalu www.niepelnosprawni.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Copyright by Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji