Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Medycyna estetyczna – jak wywalczyć odszkodowanie?

26.08.2016
Autor: N.

Proszę o podpowiedź, do kogo powinnam się zgłosić i jakie mam prawa, aby otrzymać zwrot pieniędzy za bezskuteczne podanie kwasu hialuronowego. Jestem po operacji guza mózgu, porażenie nerwu twarzowego i wzrokowego. Wyczerpałam możliwości lecznicze porażenia i zaczęłam szukać poprawy komfortu zdrowia i estetyki twarzy w medycynie estetycznej. Zostałam oszukana, gdyż zapewniano mnie, że po podaniu kwasu nastąpi widoczna poprawa. Niestety wyłudzono 3000,00 za zabieg, a zero efektu. Odrzucono reklamację. Gdzie szukać sprawiedliwości? Mam 29 lat, umiarkowany stopień, brak pieniędzy i jak dalej żyć.

Szanowna Pani,

W medycynie trudno mówić o obietnicach czy stuprocentowej gwarancji, ponieważ mamy do czynienia z żywym organizmem. Efekt podejmowanego leczenia, interwencji, zabiegu zawsze może być różny, musimy liczyć się z konsekwencjami ewentualnych podejmowanych działań, pomimo pełnego zaangażowania lekarza. Nasz organizm może zareagować z różnym efektem na wdrożone leczenie, kurację, pomimo prawidłowo zastosowanego leczenia. Niemniej zdarzają się sytuacje, w których dochodzi do zaniedbań, błędów lub wprowadzenia pacjenta w błąd.

Jeżeli uważa Pani, że została pokrzywdzona w sytuacji, która została opisana, lub zostały naruszone procedury leczenia/kuracji, lub ma Pani pytania do zaistniałej sytuacji – zawsze może Pani zgłosić skargę. Niestety, nie podała Pani bardziej szczegółowej informacji, przez jaką placówkę/gabinet był wykonywany zabieg/kuracja? Kto dokładnie dokonywał czynności? Lekarz medycyny estetycznej? Kosmetolog? Kosmetyczka?

Od tych istotnych informacji może być zależne postepowanie i dochodzenie ewentualnych roszczeń.

Jeżeli sytuacja dotyczy lekarza, ma Pani kilka możliwości.

W pierwszej kolejności może Pani kontaktować się z Ogólnopolską Bezpłatną Infolinią Praw Pacjenta. Czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-21:00, tel.: 800 190 590. Pracownicy Infolinii udzielają wszelkich informacji o prawach pacjenta, w konkretnej sytuacji, której Pani doświadczyła, o możliwych sposobach rozwiązania zgłaszanego problemu, m.in. praktyczne wskazówki i działania, które warto podjąć dochodząc swoich praw, o instytucjach lub urzędach, do których można zgłosić skargę lub które w ramach swoich kompetencji mogą rozwiązać opisany problem.

Warto również zapoznać się ze stroną Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

Ma Pani również prawo do dochodzenia roszczeń w przypadku błędów medycznych, jeżeli do takiego doszło.

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta, ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa, sekretariat – tel.: 22 532 82 50, e-mail: sekretariat@bpp.gov.pl

Istnieje również możliwość zgłoszenia skargi:

  • do bezpośredniego przełożonego osoby wykonującej zabieg i do kierownictwa placówki,
  • do rzecznika odpowiedzialności zawodowej przy okręgowej izbie lekarskiej,
  • do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Można również skierować sprawę do sądu – jeżeli w wyniku działania lub zaniechania placówki opieki zdrowotnej naruszono dobro osobiste lub wyrządzono szkodę, jak również do firmy ubezpieczeniowej, z którą dana placówka ma podpisaną umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Jeżeli sytuacja dotyczy gabinetu kosmetycznego, wówczas pozostaje droga sądowa z powództwa cywilnego.

Zawsze warto skorzystać z bezpłatnej porady prawnej, jaką drogę postępowania przyjąć w danej sytuacji oraz jakie mamy możliwości. W całej Polsce działa wiele bezpłatnych punktów pomocy prawnej.

Z poważaniem,

Anna Dobkowska, specjalista ds. osób z niepełnosprawnością w Centrum Integracja w Gdyni

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas