Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Pytanie o ulgę na internet

13.07.2015
Autor: Mariusz

Witam. Czy osobom z wadą słuchu przysługuję ulga na internet?

Szanowny Panie,

Zgodnie przepisami Operator jest obowiązany zapewnić osobom niepełnosprawnym dostęp do świadczonej przez siebie usługi powszechnej przez oferowanie:

  • urządzeń końcowych przystosowanych do używania przez osoby niepełnosprawne, jeżeli używanie takiego urządzenia jest niezbędne do zapewnienia im dostępu do usługi powszechnej;
  • udogodnień ułatwiających osobom niepełnosprawnym korzystanie z usługi powszechnej.

Operator ustala cenę usługi powszechnej lub poszczególnych usług wchodzących w jej skład, tak aby uwzględniała ona możliwości ekonomiczne użytkowników końcowych lub odpowiadała ich potrzebom poprzez oferowanie różnych pakietów cenowych oraz sposoby korzystania z usług ze szczególnym uwzględnieniem konsumentów będących osobami niepełnosprawnymi.

Obecnie nie ma ustawowej ulgi dla osób niepełnosprawnych, dotyczących opłat za usługi telekomunikacyjne czy dostęp do internetu. Poszczególni operatorzy mogą tego rodzaju ulgi przyznać. Zatem należy porozumieć się bezpośrednio z operatorem.

Ponieważ bardzo lakonicznie sformułowal Pan pytanie, nie wiemy, czy nie miał Pan na myśli np. ulgi internetowej. Jeśli tak, to warto wiedzieć, że od 2013 roku obowiązuje zasada, w myśl której z ulgi internetowej korzystać można wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach, jeżeli w okresie poprzedzającym te lata podatnik nie korzystał z tego odliczenia. Oznacza to, że ulgę wykazać można tylko w dwóch kolejno składanych po sobie deklaracjach, za dwa kolejne lata.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Czy ma dla Ciebie znaczenie, w jaki sposób nazywane są osoby z niepełnosprawnością (np. kaleka, inwalida, niepełnosprawny, osoba z niepełnosprawnością, itd)?

Biuletyn

Wspierają nas