czwartek, 21 sierpnia 2014 r.
Edukacja
Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji- KRS 0000 102 130
Strona główna >> Edukacja >> Kursy i szkolenia >> Kursy komputerowe Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niepełnosprawnym Ruchowo
SONDA
W jaki sposób dowiedziałeś się o nowej odsłonie kampanii "Płytka wyobraźnia"?
     
 
NASZ BIULETYN
Wpisz swoj e-mail:
Kursy komputerowe Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niepełnosprawnym Ruchowo

Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niepełnosprawnym Ruchowo w ramach Warsztatów Aktywizacji Zawodowej organizuje kursy komputerowe.

W 1997 roku Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo uzyskała od Polskiej Akademii Nauk pomieszczenie przy ul. Twardej 51/55 w Warszawie, do którego przeniosła już na stałe swoje Komputerowe Laboratorium Inwalidów Ruchu (KLABIR).

W Klabirze są bezpłatnie szkolone osoby niepełnosprawne. Wykładowcami na kursach są podopieczni Fundacji (osoby niepełnosprawne) oraz wolontariusze, m.in. nauczyciele z wyższych uczelni.

Szkolenia są prowadzone zarówno na poziomie podstawowym (obsługa komputera osobistego i praca w środowisku Windows) jak i zaawansowanym, specjalistycznym (m.in. kursy składników pakietu MS Office, programów finansowo-ksiegowych, graficznych [Corel Draw], DTP, pracy za pośrednictwem sieci Internet, telepracy, tworzenia własnych serwisów WWW).

Fundacja prowadzi nową formę działalności, której celem jest pomoc ciężko poszkodowanym inwalidom ruchu w wychodzeniu z bierności życiowej i zawodowej, zdobycie nowych umiejętności i znalezienie pracy (zwłaszcza wykonywanej w domu przy użyciu komputera i sieci Internet).
Zajęcia te noszą nazwę Warsztatów Aktywizacji Zawodowej i składają się z kilkumiesięcznych kursów.

Wielu uczestników kursów podjęło już stałą pracę zawodową.

Prowadzone są także kursy internetowe, są jedną z form Warsztatów Aktywizacji Zawodowej, a ich głównym celem jest zapoznanie uczestników z pracą za pośrednictwem sieci Internet oraz przekazanie praktycznych umiejętności w zakresie tworzenia i zarządzania własnymi serwisami WWW.

Fundacja prowadzi także zajęcia z psychologiem.

Adresatami projektu są osoby młode z dużym upośledzeniem narządu ruchu, które pozostają bezrobotne co najmniej przez ostatnie trzy lata i posiadają średnie wykształcenie.

Warsztaty organizowane są w Laboratorium Fundacji przy ul. Twardej 51/55 w Warszawie.
Mogą z nich korzystać mieszkańcy Warszawy i okolic.

Więcej informacji oraz można uzyskać pod numerem
tel. 0*22 697 87 84
e-mail: fpmiinr@idn.org.pl

Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo Komputerowe Laboratorium Inwalidów Ruchu (KLABIR) 00-818 Warszawa, ul. Twarda 51/55
tel./fax: 0*22 697 87 84, 697-87-86
e-mail: fpmiinr@idn.org.pl

Żródło: http://www.idn.org.pl

Data opublikowania dokumentu: 2003-06-05, 14.28

Skomentuj na forum Wydrukuj

 

Przeczytaj także:

- Dostosuj za darmo stronę PCPR lub OPS (2014-03-27, 12.44)
 
- Internetowe społeczności (2014-02-27, 14.35)
 
- Sieć znajomych (2014-01-24, 11.39)
 
- Jeszcze książka nie zginęła! (2013-09-30, 16.04)
 
- „Dostępność serwisów internetowych” – dobre praktyki dla wszystkich (2013-09-12, 16.04)
 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) oraz zdjęć i elementów graficznych publikowanych w portalu www.niepelnosprawni.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Copyright by Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji