Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Prawnik radzi: karta niezgody

22.06.2015
Autor: Anita Siemaszko, fot. Piotr Stanisławski
Źródło: Integracja 2/2015
Karta parkingowa za szybą samochodu

Mieszkam w wieżowcu. Na parkingu przed blokiem są dwa miejsca do parkowania dla kierowcy z niepełnosprawnością i tam parkuję samochód. Ja i kolega mamy nowe karty do parkowania, wydane wg nowych przepisów. W bloku są dwie rodziny z dziećmi niepełnosprawnymi i tu zaczyna się problem. Moje pytanie brzmi: czy matka/ojciec dziecka z niepełnosprawnością może przez całą dobę zajmować miejsce parkingowe (kopertę), czy tylko na czas wsadzania i wysadzania dziecka. Karta przysługuje dziecku, a nie rodzicom. Z tego powodu są ciągłe nieporozumienia. Czy spółdzielnia mieszkaniowa może wyznaczyć jeszcze dwie „koperty” do parkowania dla ww. osób?

Bolesław F.

Anita SiemaszkoPrawnik Anita Siemaszko: Jeżeli miejsca parkingowe, będące obecnie „kością niezgody’’, nie są indywidualnie oznakowane białą kopertą (wraz z numerem rejestracyjnym samochodu) znakiem D-18a i tabliczką z symbolem niepełnosprawności, oznacza to, iż z tego miejsca parkingowego mogą korzystać wszyscy uprawnieni, decyduje w tym przypadku zasada: kto pierwszy, ten lepszy. W innym przypadku oznacza to, że osoba uprawniona otrzymała zgodę na dzierżawę miejsca parkingowego. Udzielenie takiej zgody przez spółdzielnię jest możliwe i zgodne z przepisami. Wówczas prawo do parkowania ma posiadacz samochodu o właściwym numerze rejestracyjnym.

Nic nie stoi na przeszkodzie, abyście, panowie, zwrócili się do spółdzielni mieszkaniowej o wyrażenie zgody na dzierżawę miejsc parkingowych z właściwym uzasadnieniem. Reszta zależy od woli spółdzielni i rzecz jasna możliwości wyodrębnienia takich miejsc parkingowych. Spółdzielnia reprezentować powinna interesy i potrzeby wszystkich mieszkańców – spółdzielców. Przy rozstrzygnięciu powinno się uwzględnić szczególne potrzeby jednej grupy, ale jednocześnie nie zapominać, że nie może odbywać się to kosztem potrzeb pozostałych mieszkańców – spółdzielców. Potrzebny jest tzw. złoty środek.

 

Komentarz

  • Znaczne opóźnianie wydawania kart parkongowych
    Stanisław
    07.07.2015, 18:24
    W dniu 11.05.2015 r. zgodnie z nowelizacją ustawy do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kołobrzegu, złożyłem wniosek o wydanie karty parkingowej, nadmieniam iż posiadam na stałe umiarkowany stopień niepełnosprawności z symbolami 07-S oraz 05-R, a w związku z tym otrzymałem również na stałe kartę parkingową. W dniu 26.06.2015 r. z tegoż Zespołu, otrzymałem pismo iż mój wniosek nie może być rozpatrzony w terminie ustawowym z uwagi na napływ dużej ilości spraw indywidualnych oraz braku środków finansowych pozwalających na terminowe rozpatrywanie spraw bieżących oraz że nowy termin rozpatrzenia mojej sprawy wyznacza się na dzień 11.09.2015 r. Stąd moje pytanie: Czy posłowie wiedząc o takiej sytuacji /z pewnością w Polsce jest takich osób tysiące/ nie może przedłużyć vacatio legis?

Dodaj odpowiedź na komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin
Prawy panel

Wspierają nas