Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Orzecznictwo lekarskie w KRUS

02.07.2015
Autor: Anita Siemaszko, fot. Ada Herbut
Krajobraz - widok na wieś i pola

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) jest instytucją powołaną do kompleksowej obsługi odrębnego ubezpieczenia społecznego rolników.

Orzekanie w KRUS

Wewnętrzne dwuinstancyjne orzecznictwo lekarskie Kasy ma na celu wydawanie decyzji o prawie do świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników. Ustalenie tego prawa wymaga postępowania dowodowego w celu stwierdzenia m.in. charakteru i stopnia naruszenia sprawności organizmu, rokowań co do poprawy stanu zdrowia i odzyskania zdolności do pracy. W toku takiego postępowania prowadzonego na wniosek właściwej dla ubezpieczonego jednostki organizacyjnej Kasy, na podstawie bezpośredniego badania tej osoby, jej dokumentacji medycznej, ewentualnie po dodatkowych badaniach i konsultacji specjalistycznej, orzeka się np. o:

 • stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej,
 • trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym,
 • niezdolności do samodzielnej egzystencji,
 • czasowej niezdolność do pracy trwającej dłużej niż 180 dni,
 • celowości przekwalifikowania zawodowego z powodu trwałej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

Co bierze się pod uwagę, orzekając o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym?

 1. Ważny jest przebieg procesów chorobowych i ich wpływ na organizm, a w sprawach o ustalenie prawa do renty rolniczej z powodu wypadku przy pracy w gospodarstwie rolnym lub choroby – ich związek z tym wypadkiem lub chorobą.
 2. Sprawność psychofizyczna organizmu, stopień przystosowania organizmu do niepełnosprawności (np. ubytki anatomiczne) i skutki choroby.
 3. Wiek oraz rodzaj i zakres prac dotychczas wykonywanych w gospodarstwie rolnym.
 4. Możliwość przywrócenia zdolności do pracy w gospodarstwie rolnym poprzez leczenie i rehabilitację oraz zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, protezy i środki pomocnicze.

Orzekając, należy ustalić:

 1. datę lub okres powstania całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym,
 2. trwałość całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym,
 3. wskazania do rehabilitacji leczniczej,
 4. związek całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym z wypadkiem przy pracy w gospodarstwie rolnym lub rolniczą chorobą zawodową,
 5. niezdolność do samodzielnej egzystencji. Za datę powstania całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym przyjmuje się dzień, w którym stan zdrowia pogorszył się w stopniu powodującym całkowitą niezdolność do pracy w tym gospodarstwie rolnym.

UWAGA!

Jeśli pogorszenie stanu zdrowia następowało w ciągu pewnego czasu, za datę powstania całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym przyjmuje się ostatni dzień tego okresu. Jeśli ani daty, ani okresu powstania niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym nie da się ustalić, za datę powstania niepełnosprawności przyjmuje się datę zgłoszenia wniosku o świadczenie.

Rodzaje orzeczeń

 • Orzeczenie całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym oznacza, że osoba ubezpieczona utraciła zdolność do osobistego wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym.
 • Orzeczenie całkowitej trwalej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji oznacza, że osoba ubezpieczona utraciła zdolność do osobistego wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym, a stwierdzone naruszenie sprawności organizmu powoduje też niezdolność do samodzielnej egzystencji (co oznacza konieczność sprawowania opieki nad nią przez inne osoby).

Orzeczenia dzielą się na okresowe i trwałe:

 1. Całkowita okresowa niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym zostaje orzeczona wówczas, gdy z medycznej oceny stanu zdrowia pacjenta, w wyniku dalszego leczenia i rehabilitacji, rokuje on powrót do zdrowia i zdolność do pracy w gospodarstwie rolnym.
 2. Trwała całkowita niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym zostaje orzeczona, gdy osoba ubezpieczona z powodu stopnia naruszenia sprawności organizmu utraciła zdolność do osobistego wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym.

Gdy trwale utracona została zdolność do pracy w gospodarstwie rolnym, ale po przekwalifikowaniu się można nabyć zdolność do pracy w zawodzie pozarolniczym, orzeka się o celowości przekwalifikowania się. Bierze się pod uwagę:

 • posiadane kwalifikacje,
 • zawód i możliwość dalszego wykonywania pracy zarobkowej oraz
 • opinię psychologa i doradcy zawodowego.

Kto orzeka?

W związku z prowadzonym postępowaniem o ustalenie prawa do świadczeń z KRUS, orzeczenia wydają:

 1. w I instancji – lekarze rzeczoznawcy Kasy,
 2. w II instancji – komisje lekarskie Kasy.
 • Lekarz rzeczoznawca KRUS (I instancja) orzeka w postępowaniu dowodowym o niezdolności do pracy ubezpieczonego w gospodarstwie rolnym. Od jego orzeczenia przysługuje prawo odwołania do komisji lekarskiej KRUS w ciągu 14 dni od dnia doręczenia wypisu z treści orzeczenia.
 • Zadaniem komisji lekarskiej Kasy (II instancji) jest rozpatrywanie spraw, w których:
  • ubezpieczony odwołał się od orzeczenia lekarza rzeczoznawcy Kasy, lub
  • lekarz regionalny inspektor orzecznictwa lekarskiego wniósł zarzut wadliwości orzeczenia wydanego w I instancji.

Nadzór nad orzekaniem lekarzy rzeczoznawców Kasy i komisji lekarskich Kasy sprawuje Prezes KRUS. Z upoważnienia tego organu bezpośredni nadzór nad orzekaniem w obu instancjach, w tym sprawowanie kontroli nad orzeczeniami pod względem merytorycznym i formalnym, analizowanie odwołań od ich decyzji do sądów, sprawuje lekarz regionalny inspektor orzecznictwa lekarskiego.

Komisja lekarska działa w 3-osobowym składzie; orzeczenie zapada zwykłą większością głosów.

Lekarz rzeczoznawca lub komisja lekarska KRUS wydają orzeczenia na podstawie bezpośredniego badania osoby oraz analizy posiadanej dokumentacji dotychczasowego leczenia.

UWAGA!

Obie instancje (lekarz rzeczoznawca i komisja lekarska) mogą rozpatrzyć sprawę i wydać orzeczenie bez badania zainteresowanego, jeżeli posiadana dokumentacja jest wystarczająca do wydania orzeczenia, a stan tej osoby uniemożliwia stawienie się na komisji. Jeżeli stan zdrowia, stwierdzony odpowiednim zaświadczeniem lekarskim, uniemożliwia stawienie się na badania, a skompletowana dokumentacja nie daje podstaw do rozpatrzenia sprawy, badanie powinno być przeprowadzone przez lekarza rzeczoznawcę KRUS w miejscu zamieszkania lub innym miejscu stałego lub okresowego pobytu osoby.

Osobie ubezpieczonej przysługuje odwołanie od orzeczenia komisji lekarskiej KRUS do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Postępowanie przed tym sądem jest bezpłatne.


Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 704).
 • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie orzecznictwa lekarskiego w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. z 2005 r., Nr 6 poz. 46).

Materiał przygotowany we współpracy z KRUS

Logo KRUS

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

 • 509+
  Paulina
  29.02.2020, 17:38
  Witam. Czy ktoś wie ile się czeka na decyzję 500+ dla niezdolnego do samodzielnej egzystencji?? Po złożeniu wszystkich dokumentów nic nie przyszło a już upłynęło trochę czasu... Ani wezwania na komisje ani decyzji.
  odpowiedz na komentarz
 • czekanie na komisję .MASAKRA
  chora
  24.02.2020, 17:26
  Jestem 180 dni zna zwolnieniu lekarskim (Dziś 24 luty 2020.Dokumenty na rentę złozone w listopadzie2019.DZIŚ dzwoniłam do KRUS i otrzymałam odpowiedz ,że nie mam jeszcze wyznaczonego terminu komisji lekarskiej.Masakra co teraz mam robić? Jestem po usunieciu zoładka na skutek nowotworu
  odpowiedz na komentarz
 • Komisja lekarska
  Józwik Ryszard
  03.05.2019, 21:31
  Komisja dnia 23 04 19 r w orzecznictwie o odszkodowanie nie kieruje się uszczerbkiem na zdrowiu i okresem niezdolności do pracy poszkodowanego który powinien otrzymać odszkodowanie za okres choroby jako środek do życia komisja nie przyznaje nic bo rolnik popiera PiS tak mści się komuna za popieranie rządu PiS
  odpowiedz na komentarz
 • Zaprosze orzecznika.
  Oskar
  11.07.2018, 13:17
  Witam a ja zaproszę orzecznika do swojego prywatnego domu i będzie sobie dowoli popatrzeć jak osoba niepełnosprawna pracuje . A osoby chore muszą pracować aby wykupić leki zrobić opłaty. Jest zielone światło ale dla kombinatorów i nierobów co nigdy nie pracowali i jest im tak wygodnie. TAK ZAPRASZAM KOGOŚ KTO WRESCIE BYŁBY KONKRETNY .
  odpowiedz na komentarz
 • Zasadne stwierdzenie.
  Napoleon
  08.07.2018, 21:41
  Witam zgadzam się z wpisem zdrowy na rencie bo tacy cwaniacy udając chorobę okradają tych chorych i upośledzonych . Powinna być szczegółowa weryfikacja szczególnie dla kombinatorów i tych z lewymi papierami. Oraz jakaś odpowiedzialność za fałszerstwo. Wstyd niejeden chory musi charowac a zdrowy żerować.
  odpowiedz na komentarz
 • Zdrowy na rencie.
  Rekin
  02.07.2018, 11:43
  Witam jestem pełen podziwu osoba pobierająca rene z KRUS prawdopodobnie na oczy potrafi precyzyjnie parkować samochód ,wykonywać wszelkie prace ,.polowe zajmować się mechaniką ,pracą pilą spalinową ,koszeniem kosiarka, pracami budowlanymi.TEZEBA MIEĆ LEKAZA W RODZINIE TO RENTA PEWNA +OPIEKUN.
  odpowiedz na komentarz
 • Co oznacza ze jest niezdolny do samodzielnej egzystencji?
  Aneta
  17.05.2018, 18:44
  Mąż choruje na cukrzycę i ma powikłania pocukrzycowe, był na rencie chorobowej i teraz od nowa składał papiery na rentę bo wcześniejsza się skończyła i teraz mu przyslano wniosek orzekajacy rentę i rente mu przyznano, ale nie wiem co oznacza że nie jest zdolny do samodzielnej egzystencji, jest ubezpieczony w Krusie?
  odpowiedz na komentarz
 • KRUS
  niepełnosprawna
  10.07.2015, 09:54
  Płacą niskie składki kwartalnie, a jak przyjdzie do wypłaty renty dostają najniższą krajową, a to znaczy że nie jest wyliczane z ich składek tylko różnicę wypłaca państwo. Ponadto rolnik chce mieć rentę a i tak pracuje w gospodarstwie lub wyjeżdżają do miasta zatrudniają się na budowie. Istnieje masowy proceder że przyjedzie"doktór:" z miasta - jaki to dobry "doktór" bo za pieniądze wypisze wszystko co rolnik chce. Napisałam to z czym się spotkałam mając dalszą rodzinę ze ze strony męża na wsi. I nawet nie rozumieją jak źle mają osoby zobligowane do składek w ZUS
  odpowiedz na komentarz
Prawy panel

Wspierają nas