Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Dojazd na badanie lekarskie

22.10.2015
Autor: grzegorz

Jestem osobą samotną na rencie 1 grupy i ze znacznym stopniem niepełnosprawności, po przebytych udarach mózgu mam przydzieloną opiekunkę, mieszkam w Żyrardowie. Na [data do wiad. red.] mam wyznaczony termin na badanie lekarskie w Warszawie o godz. 13. Chciałem zapytać, czy przysługuje mi jakaś pomoc w dowiezieniu mnie na to badanie? Jeśli tak, to do kogo mam się zgłosić? Z poważaniem, Grzegorz

Szanowny Panie,

Możliwe, że może Pan skorzystać z transportu sanitarnego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, skierowanie na transport sanitarny wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego:

  • z bezpłatnego transportu sanitarnego korzysta pacjent wymagający podjęcia natychmiastowego leczenia w innej placówce leczniczej, w celu kontynuacji i zachowania ciągłości leczenia, a dysfunkcja narządu ruchu uniemożliwia skorzystanie ze środków transportu publicznego (bez względu na schorzenie);
  • z transportu sanitarnego częściowo płatnego (NFZ pokrywa 40% kosztów) pacjent może skorzystać, gdy jest zdolny do samodzielnego poruszania się bez stałej pomocy osoby trzeciej, ale wymaga pomocy przy korzystaniu ze środków transportu publicznego lub wymaga korzystania z pojazdów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 Transport sanitarny w podstawowej opiece zdrowotnej przysługuje pacjentom w następujących sytuacjach:

  • kiedy zachodzi konieczność leczenia określonego schorzenia w innej placówce leczniczej (ambulatoryjnej opieki specjalistycznej) - z wyłączeniem stanów nagłego zagrożenia zdrowia lub życia;
  • dla zachowania ciągłości leczenia;
  • przewozu z miejsca zamieszkania na leczenie realizowane w trybie stacjonarnym (do szpitala);
  • przewozu z miejsca zamieszkania w celu wykonania zabiegów i procedur medycznych (np. badań) wynikających z leczenia prowadzonego przez lekarza poz.

Więcej informacji m.in. o transporcie sanitarnym znajdzie Pan na stronach NFZ.

Natomiast w obowiązującym systemie nie przewidziano innych form wsparcia w celu umożliwienia dotarcia pacjentowi na badania.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Czy popierasz przyznanie świadczenia 500 zł osobom z niepełnosprawnością?

Biuletyn

Wspierają nas