Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Szpital chce mi dać męża sparaliżowanego do domu. Co mam zrobić?

26.07.2016
Autor: H.

Mąż jest sparaliżowany, nie siada sam i ma tylko lewą stronę władną, prawie nie mówi i ma problem z jedzeniem, bo prawie nie je i nie pije. Lekarze chcą wypisać do domu, a ja nie mam jak się nim zająć. Co mam zrobić? Jestem w trakcie załatwiania dopiero renty chorobowej. Co mam zrobić?

Szanowna Pani,

Zdaję sobie sprawę, że sytuacja, w której Pani się znalazła, jest niezwykle trudna i wymaga wielu działań. Przede wszystkim proponuję Pani skontaktować się z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pani miejscowości. Pracownik socjalny, na podstawie wywiadu środowiskowego, oceni całość Państwa sytuacji rodzinnej, zdrowotnej, mieszkaniowej i dochodowej, co pozwoli na dostosowanie form wsparcia. Zachęcam Panią do lektury artykułu na naszym portalu, w który obszernie przedstawiamy zakres działań oferowanych przez Ośrodki Pomocy Społecznej.

Warto również zorientować się, czy w Państwa miejscowości znajduje się ośrodek prowadzony przez Caritas, który prowadzi stacjonarną rehabilitację. Jeśli tak, proszę zwrócić się do lekarza o skierowanie na taką rehabilitację, zanim Mąż wróci do domu.

Proszę również rozważyć możliwość całodobowej opieki w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym (ZOL). ZOL przeznaczony jest dla tych pacjentów, których stan zdrowia wymaga całodobowej opieki zdrowotnej, ale nie wymaga hospitalizacji w warunkach szpitalnych. Podstawą skierowania pacjenta do ZOL jest wniosek lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (np. rodzinnego, specjalisty lub ze szpitala). Pobyt w ZOL jest finansowany przez NFZ oraz przez pacjenta. W celu skorzystania z możliwości pobytu w ZOL, należy przygotować dokumenty takie, jak:

  • dowód ubezpieczenia,
  • wniosek pacjenta o przyjęcie do ZOL,
  • skierowanie do pobytu w ZOL,
  • wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie,
  • ocenę stanu zdrowia opartą o skalę Barthel,
  • listę aktualnie przyjmowanych leków.

Druki formularzy przeważnie można pobrać ze strony danego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego.

Polecam Pani również artykuł dotyczący możliwości zapewnienia opieki długoterminowej.

Z poważaniem,

Adriana Kosicka, Centrum Integracja w Gdyni

Prawy panel

Sonda

Czy ma dla Ciebie znaczenie, w jaki sposób nazywane są osoby z niepełnosprawnością (np. kaleka, inwalida, niepełnosprawny, osoba z niepełnosprawnością, itd)?

Biuletyn

Wspierają nas