Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Ustanie świadczenia pielęgnacyjnego i urodzenie drugiego dziecka

25.09.2015
Autor: Hubert

Dzień dobry. Z końcem marca 2015 moja żona przestała otrzymywać świadczenie w związku z wygaśnięciem orzeczenia o niepełnosprawności syna. W aktualnym orzeczeniu o niepełnosprawności nie przysługuje żonie prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. Żona odwoływała się do wojewódzkiego zespołu ds orzekania o niepełnosprawności - odwałanie odrzucono. Postanowiliśmy nie odwoływać się do sądu pracy. W międzyczasie (w marcu 2015) urodziło się nam drugie dziecko. 1. Czy zgodnie z obowiązującym prawem żonie przysługują jakiekolwiek świadczenia z tytułu urodzenia/ opieki nad dzieckiem? 2. Czy w obecnej sytuacji jedyną drogą jest zapisanie się jako bezrobotna do Urzędu Pracy i ubieganie się o zasiłek dla bezrobotnych? (dziecko ma kilka miesięcy i żona nie może podjąć tak wcześnie pracy, poza tym dziecko, na które dostawaliśmy świadczenie pielęgnacyjne, nadal wymaga dodatkowej opieki).

Szanowny Panie,

Nie jest mi znana dokładna treść orzeczenia Pana dziecka oraz wskazań w nim zawartych. Jednakże sytuacja, którą Pan przedstawił wskazuje, że z tytułu niepełnosprawności dziecka nie możecie się Państwo w chwili obecnej ubiegać o świadczenie pielęgnacyjne z racji braku wskazań w obecnym orzeczeniu. Świadczenie to pozwalało na rezygnację z pracy na rzecz opieki nad dzieckiem wymagającym opieki. Pomimo braku uprawnień do otrzymania świadczenia, mimo iż Państwa sytuacja w opiece nad dzieckiem się nie zmieniła, zachęcam do zapoznania się z pozostałymi świadczeniami, które przysługują opiekunom prawnym dziecka z niepełnosprawnością, jak i matce w związku z urodzeniem dziecka.

Wszelkie potrzebne informacje o świadczeniach rodzinnych, kryteria dochodowe oraz wskazania do ich otrzymania znajdzie Pan na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Warto udać do Miejskiego (Gminnego) Ośrodka Pomocy Społecznej, by przedstawić Państwa obecną sytuację. Być może pracownik socjalny będzie mógł wskazać dodatkowy zasiłek celowy, który pomoże w Państwa trudnej sytuacji.

Z poważaniem

Anna Dobkowska, specjalista ds.osób niepełnosprawnych w Centrum Integracja Gdynia

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas