Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Zmiana orzeczenia syna z umiarkowanego na znaczny

07.08.2015

Zdrowie syna się pogorszyło w związku z odleżyną, która powstała i jest leczona terapią podciśnieniową. Syn urodził się z przepukliną oponowo-rdzeniową, obecnie ma 18 lat. Czy mogę starać się o zmianę orzeczenia z umiarkowanego na znaczny?

Szanowna Pani,

W przypadku zmiany stanu zdrowia, osoba zainteresowana posiadająca orzeczenie o stopniu niepełnosprawności może wystąpić z wnioskiem do powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności o wydanie ponownego orzeczenia uwzględniającego zmianę stanu zdrowia. W takim przypadku zespół orzekający może wydać orzeczenie uwzględniające zmianę stanu zdrowia. Może też wydać orzeczenie o odmowie wydania orzeczenia, którego istota sprowadza się do stwierdzenia, iż nie wystąpiły żadne nowe ograniczenia funkcjonalne w stosunku do istniejących w chwili wydania obowiązującego orzeczenia i że posiadane (wydane wcześniej) orzeczenie właściwie odzwierciedla ograniczenia funkcjonalne osoby orzeczonej. Wystąpienia nowego schorzenia lub pogłębienia się istniejącego nie należy utożsamiać z automatyczną zmianą zakresu posiadanego orzeczenia, ponieważ samo naruszenie sprawności organizmu (choroba) nie jest tożsame z niepełnosprawnością.

Do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osoby:

  1. niezdolne do pracy i wymagające, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy  innych osób w celu pełnienia ról społecznych, w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji;
  2. zdolne do pracy w warunkach pracy chronionej i wymagające, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych, w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Zarówno osoby zaliczone do umiarkowanego stopnia, jak i osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, muszą jednocześnie wymagać stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych, w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Zatem zaliczenie do znacznego stopnia niepełnosprawności możliwe jest tylko wówczas, gdy u osoby zainteresowanej występują jednocześnie ograniczenia w wykonywaniu zatrudnienia i konieczności stałej lub długotrwałej opieki i pomocy.

Ponieważ nie ma katalogu schorzeń, które uprawniają do wydania określonego orzeczenia, lekarz orzecznik w oparciu o przedłożoną dokumentację medyczną oraz ocenę stanu pacjenta wydaje orzeczenie. Dlatego nie możemy na podstawie przedstawionych informacji stwierdzić, czy Pani syn uzyska orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Czy ma dla Ciebie znaczenie, w jaki sposób nazywane są osoby z niepełnosprawnością (np. kaleka, inwalida, niepełnosprawny, osoba z niepełnosprawnością, itd)?

Biuletyn

Wspierają nas