Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Czy mam prawo o balkoniku poruszać się po ścieżce rowerowej?

25.09.2015
Autor: Ania

Witam, chciałam zapytać, czy jako osoba niepełnosprawna poruszająca się o balkoniku mam prawo chodzić po ścieżce rowerowej? Gdyż nieraz przejście chodnikiem, który jest nierówny, to męczarnia i duży wysiłek fizyczny. Nierówności nieraz grożą wywróceniem się chodzika. Więc czy mam jakieś prawo poruszać się ścieżką rowerową, bo przepisy są dla mnie nie jasne. Pozdrawiam

Szanowna Pani,

Zgodnie z przepisami, pieszy powinien poruszać się po chodniku, jednakże od tej zasady jest pewien wyjątek, który określa Prawo o ruchu drogowym (dział II – Ruch drogowy, Rozdział 2 – Ruch pieszych, art.11).

Artykuł 11 mówi, iż: „Korzystanie przez pieszego z drogi dla rowerów jest dozwolone tylko w razie braku chodnika lub pobocza albo niemożności korzystania z nich. Pieszy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, korzystając z tej drogi, jest obowiązany ustąpić miejsca rowerowi" oraz "Przepisów ust. 1-4 nie stosuje się w strefie zamieszkania. W strefie tej pieszy korzysta z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem.”

A zatem pieszy może poruszać się po drodze rowerowej w dwóch przypadkach:

  • w razie braku chodnika lub pobocza,
  • w razie niemożności korzystania z chodnika lub pobocza.

Jednocześnie powyższy przepis wskazuje, iż to osoba poruszająca się na rowerze jest zobowiązana ustąpić osobie z niepełnosprawnością, stosującej się do powyższego przepisu.

Dochodzimy do kwestii interpretacji prawa, która niestety w Polsce nie zawsze jest jednoznaczna. Ustawodawca, używając sformułowania „niemożność korzystania z chodnika/ pobocza”, miał najprawdopodobniej na myśli wszelkie roboty drogowe prowadzone na nich, uniemożliwiające ruch pieszych.

W opisanej przez Pani sytuacji isnieją jednak wyraźnie przesłanki, że taka „niemożność korzystania z chodnika/pobocza” zachodzi (ze względu na ich zły stan i zagrożenie Pani bezpieczeństwa – możliwość upadku). Argumentacja korzystania ze ścieżki rowerowej w Pani sytuacji wydaje się być zatem zasadna, jednak tylko w przypadku, jeżeli chodnik, po którym Pani miałaby się poruszać, jest faktycznie w bardzo złym stanie. Jeżeli natomiast jego jakość nie powoduje żadnych utrudnień w przemieszczaniu się z pomocą balkonika, powinna Pani powrócić na chodnik, ścieżkę dla pieszych bądź pobocze.

Z poważaniem,

Joanna Hałat, doradca socjalny w Centrum Integracja w Katowicach

Prawy panel

Sonda

Czy ma dla Ciebie znaczenie, w jaki sposób nazywane są osoby z niepełnosprawnością (np. kaleka, inwalida, niepełnosprawny, osoba z niepełnosprawnością, itd)?

Biuletyn

Wspierają nas