Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Odkryto gen związany z nagłą śmiercią sercową

08.09.2015
Autor: inf. pras.
serce zrobione w siatce - ogrodzeniu

Firma Medtronic ogłosiła pierwsze tego rodzaju wyniki dwóch niezależnych badań, identyfikujących gen związany z zagrażającymi życiu zaburzeniami rytmu serca. Zostały one zaprezentowane podczas Kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) w Londynie.

W badaniu oceniano markery genetyczne aby określić, które z nieprawidłowości genowych mogą być związane z niebezpiecznymi zaburzeniami rytmu serca, potencjalnie prowadzącymi do nagłej śmierci sercowej (sudden cardiac death - SCD). Pierwsze badanie DISCOVERY zidentyfikowało gen związany z ryzykiem SCD u chorych ze wszczepionym kardiowerterem-defibrylatorem (ICD), a drugie badanie, Oregon Sudden Unexpected Death Study (Oregon SUDS), potwierdziło to odkrycie w populacji ogólnej.

W badaniu DISCOVERY zastosowano wszczepialne kardiowertery-defibrylatory do monitorowania u pacjentów zaburzeń rytmu serca, a następnie zidentyfikowano gen związany z 50-procentowym wzrostem ryzyka arytmii zagrażającej życiu. Wyniki te zostały potwierdzone w badaniu Oregon-Sudden Unexpected Death Study (Oregon – SUDS), analizującym przyczyny nagłej śmierci sercowej w populacji ogólnej.

Podskórne urządzenie

- Badania te mają kluczowe znaczenie dla lepszego zrozumienia, dlaczego niektórzy pacjenci są narażeni na większe ryzyko nagłej śmierci sercowej, która jest jedną z głównych przyczyn zgonów na świecie - powiedział dr Sumeet Chugh, zastępca dyrektora Cedars Sinai Heart Institute, kierownik badania Oregon SUDS. - Te odkrycia coraz bardziej zbliżają nas do lepszego poznania i wyjaśnienia całej złożoności problemu nagłej śmierci sercowej i mogą, pewnego dnia, pomóc nam określić, którzy pacjenci są narażeni na to ryzyko.

Pacjenci z zagrażającymi życiu zaburzeniami rytmu doświadczają nagłego zatrzymania pracy serca, co prowadzi do śmierci, jeśli natychmiast nie zostanie podjęta odpowiednia interwencja. Kardiowerter-defibrylator ICD to małe urządzenie wszczepiane pod skórę, w celu ciągłego monitorowania serca. Jeśli wykryje poważne zaburzenia rytmu o charakterze arytmii komorowej, emituje impulsy, aby przywrócić prawidłową pracę serca.

- Po raz pierwszy, za pomocą monitoringu ICD, został zidentyfikowany gen, a następnie potwierdzono jego związek z nagłą śmiercią sercową w populacji ogólnej - powiedział profesor Heiner Wieneke, kierownik badania DISCOVERY, szef Oddziału Kardiologii Contilia Heart and Vessel Centre, Szpitala St Marien-Mülheim w Niemczech. - Wyniki te stanowią pierwszy krok w zgłębianiu wiedzy o sposobach zapobiegania tej chorobie i jej leczenia.

Cele badania

Dwuczęściowa prezentacja rozpoczęła się od przedstawienia wyników grupy 1145 pacjentów prospektywnego, wieloośrodkowego badania DISCOVERY. Badanie weryfikowało związek polimorfizmu pojedynczego nukleotydu (SNPs, zmienność sekwencji DNA) z występowaniem arytmii komorowych u pacjentów, u których w ramach prewencji pierwotnej nagłej śmierci sercowej został wszczepiony kardiowerter-defibrylator (ICD). Dane wykazały, że gen GNAS posiada dwa SNP (c.2273C> T i c.393C> T), związane ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia tachyarytmii komorowych (VT), zidentyfikowanych przez kardiowerter. 

W drugiej części analizy próbki krwi pobranej od 1335 pacjentów w badaniu Oregon-SUDS zostały przebadane pod kątem obecności SNP, zidentyfikowanych w badaniu DISCOVERY. Podczas fazy walidacji, potwierdzono, że SNP c.393C> T jest związany ze zwiększonym ryzykiem nagłej śmierci sercowej w populacji ogólnej w obu modelach genetycznych: addytywnym (iloraz szans [OR] = 1,2 [1,0-1,4], p = 0,039) i recesywnym (OR = 1,5 [1,1-2,1], p = 0,01). Badanie wykazało, że SNP wiąże się ze zwiększonym o 50 procent ryzykiem nagłej śmierci sercowej.

- Przedstawione dzisiaj wyniki badań potwierdzają zaangażowanie firmy Medtronic w działania zmierzające do poprawy identyfikacji osób zagrożonych nagłą śmiercią sercową i zapewnienia im właściwej, ratującej życie terapii - powiedział dr Marshall Stanton, wiceprezes i dyrektor generalny departamentu Tachycardia in the Cardiac Rhythm and Heart Failure w firmie Medtronic. - Firma Medtronic jest otwarta na możliwość szerszej, partnerskiej współpracy ze środowiskiem zaangażowanym w badania kliniczne, aby zgłębić i lepiej zrozumieć przyczynę ryzyka nagłej śmierci sercowej oraz poznać możliwości jej prewencji.

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

brak komentarzy

Prawy panel

Sonda

Jak w tym roku spędzisz wakacje?

Biuletyn

Wspierają nas