Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Żegnaj Partnerze, witajcie konkursy

02.10.2008
Autor: Filip Miłuński, fot: Filip Miłuński
Źródło: inf. własna

Przedstawiciele PFRON i Rządu ogłosili na konferencji prasowej sposób w jaki przebiegać będzie decentralizacja środków finansowych dla organizacji pozarządowych zajmujących się niepełnosprawnością. Dotychczasowe zasady obowiązujące w ramach programu Partner III zastąpią procedury konkursowe.

- Zmiany, które nastąpią od 1 stycznia 2009 roku budzą zrozumiały niepokój w środowisku. Do tej pory to PFRON był dysponentem środków dla wszystkich organizacji pozarządowych. Taki system sprawiał że wiele z organizacji nie otrzymywało wsparcia, co naruszało zasadę pomocniczości. Z naszych danych wynika, że dziś ok. 10% wszystkich organizacji pozarządowych jest beneficjentem 100% środków. Nowe regulacje to zmienią. Nie zmieni się natomiast wysokość pomocy, która w tym roku wyniosła niemal 153 mln. złotych – powiedział, otwierając konferencję, Jarosław Duda, Sekretarz Stanu i Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. 

Na zdjęciu: Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Jarosław Duda, fot: Filip Miłuński
Na zdjęciu: Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Jarosław Duda, fot: Filip Miłuński

Zmiany spowodowało wejście w życie 1 lipca br. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz. U. Nr 29, poz. 172).

Ponieważ katalog zadań wymienionych w rozporządzeniu pokrywa się z katalogiem działań Programu „Partner III” ten ostatni musiał ulec modyfikacji.

- Zdarzały się sytuacje w których te same instytucje występowały o pomoc zarówno do PFRON jak i do samorządów. Te zmiany zapobiegną tego typu sytuacjom. Jeszcze ważniejszym argumentem jest jednak to, że to właśnie władze lokalne wiedzą najlepiej w co zainwestować pieniądze w regionie. Nasza wiedza w warszawskim biurze na co są potrzebne pieniądze w Sejnach, lub Bogatyni jest minimalna, a tamtejszy starosta i PCPR posiadają ją – wyjaśniał Prezes PFRON Wojciech Skiba.

Wszystkie organizacje które do tej pory były beneficjentami programu Partner III będą mogły ubiegać się o środki na realizację swoich dotychczasowych zadań w ramach systemu zleceń.

Środki na realizację zadań na szczeblu ponadwojewódzkim i wysoko wyspecjalizowane organizacje będą otrzymywać fundusze nadal bezpośrednio z PFRON, natomiast wszystkie organizacje lokalne będą występować o nie na szczeblu regionalnym (urząd marszałkowski) lub lokalnym (starostwa).

Ubiegające się o realizację konkretnego zadania organizacje będą musiały wykazać posiadanie wkładu własnego, który wynosić będzie w przypadku organizacji pożytku publicznego 10% kosztów kwalifikowanych zadania, w przypadku pozostałych organizacji 20%. Ocena merytoryczna złożonych wniosków będzie przeprowadzana przez niezależnych ekspertów.

Na zdjęciu: Prezes PFRON Wojciech Skiba, fot: Filip Miłuński
Na zdjęciu: Prezes PFRON Wojciech Skiba, fot: Filip Miłuński

- Kryteria konkursowe będą przede wszystkim promowały te organizacje, które skutecznie wykonują takie zadania od lat. Nie przyznamy środków komuś kto właśnie założył stowarzyszenie jeśli o dotację ubiegać się będzie również doświadczona organizacja – zapowiedział Skiba. Dodał, że żadna z wyspecjalizowanych organizacji, które realizuje swoje zadania dobrze nie powinna się obawiać o utratę dofinansowań.

- Olbrzymią pozytywną zmianą jaką powinna przynieść nowa regulacja jest szybszy termin uzyskania środków, które wpłyną na konta organizacji już w lutym, lub na początku marca, a nie, jak do tej pory: w czerwcu, lub nawet lipcu – zaznaczył Prezes Skiba.

Zebrani w gmachu Ministerstwa Pracy przedstawiciele organizacji pozarządowych nie kryli swoich obaw. Z sali padały przede wszystkim pytania o poziom wyszkolenia przedstawicieli władz samorządowych i ich umiejętność przeprowadzania sprawnie procedur konkursowych.

- Zaplanowaliśmy specjalną podróż po Polsce przedstawicieli PFRON, którzy przekażą swoją wiedzę w tym zakresie urzędnikom lokalnym – zapewnił Skiba.

Pierwsze konkursy PFRON rozpisze jeszcze w październiku tego roku. Program Partner III będzie realizowany jeszcze do końca 2009 roku, jednak obejmie wyłącznie kościelne osoby prawne i związki wyznaniowe, które zgodnie z obowiązującymi przepisami nie mają prawa uczestniczyć w procedurach konkursowych.


Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

brak komentarzy

Prawy panel

Sonda

Co myślisz o znoszeniu kolejnych obostrzeń związanych z pandemią COVID-19?

Biuletyn

Wspierają nas