Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Karta parkingowa a lekki stopień

17.09.2015
Autor: Damian

Szanowni Państwo. Posiadam orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności do kwietnia 2016 r. W orzeczeniu wskazano, że przysługuje mi karta parkingowa. Na podstawie ww. orzeczenia została mi wydana karta parkingowa. Czy w chwili obecnej mogę wymienić kartę parkingową na podstawie ww. orzeczenia? Jeżeli nie, to jaka jest podstawa prawna takiego stanowiska? Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam serdecznie, Damian

Szanowny Panie,

Na mocy przepisów Ustawy z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz.1446), zmianie uległy zasady wydawania kart parkingowych dla osób z niepełnosprawnością. Zmiany nastąpiły z dniem 1 lipca 2014 r.

Zgodnie ze wskazaną powyżej datą, organem wydającym kartę parkingową, jest przewodniczący Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, natomiast orzeczenia wydane przed 1 lipca 2014 r. nie uprawniają do uzyskania karty parkingowej na podstawie obowiązujących przepisów.

Pozwala to:

  • osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności ze wskazaniem w orzeczeniu do karty parkingowej oraz symbolem 05-R,10-N, 04-0 złożyć wniosek o nową kartę parkingową,
  • osobom z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, ze wskazaniem w orzeczeniu do karty parkingowej oraz symbolem 05-R,10-N, 04-0 złożyć wniosek o ponowną komisję orzekającą w celu ustalenia prawa do karty parkingowej.

Oznacza to, że osoba zaliczona do lekkiego stopnia niepełnosprawności od 1 lipca 2014 r. nie jest uprawniona do uzyskania karty parkingowej. Nawet jeżeli posiada kartę parkingową, na której widnieje data ważności - tak jak w Pańskim przypadku - do roku 2016 lub na stałe, to zgodnie z obowiązującymi przepisami karta ta utraciła swoją ważność z dniem 30 czerwca 2015 r.


Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127 poz. 721 z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2013 r., poz. 1446).
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 870 z póź. zm.).

Z poważaniem,

Anna Dobkowska, specjalista ds. osób niepełnosprawnych w Centrum Integracja Gdynia

Prawy panel

Sonda

Czy ma dla Ciebie znaczenie, w jaki sposób nazywane są osoby z niepełnosprawnością (np. kaleka, inwalida, niepełnosprawny, osoba z niepełnosprawnością, itd)?

Biuletyn

Wspierają nas