Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Niejasność w orzeczeniu

30.12.2015
Autor: Jacek

Witam. Mam orzeczony stopień niepełnosprawności umiarkowany z kodami 05-R, 07-S, 10-N, ale w punkcie 9 prawo o ruchu drogowym mam zapis „nie spełnia przesłanek”. Jak to się ma do zapisu o karcie parkingowej? Jedno drugie wyklucza w moim przypadku.

Szanowny Panie,

Zgodnie z Ustawą prawo o ruchu drogowym, kartę parkingową można otrzymać na podstawie orzeczeń wydawanych przez Powiatowe i Miejskie Zespoły do spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Kartę parkingową może otrzymać:

  • osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności i znacznie ograniczonymi możliwościami samodzielnego poruszania się,
  • osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, znacznie ograniczonymi możliwościami samodzielnego poruszania się i kodami w orzeczeniu 04-O (choroby narządu wzroku) lub 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna),
  • osoba do 16. roku życia ze znacznie ograniczonymi możliwościami samodzielnego poruszania się.

W punkcie 9 orzeczenia musi być zaznaczona przesłanka o wskazaniu do wydania takiej karty, chyba że lekarz orzecznik ustali inaczej. W obecnej sytuacji nie ma Pan możliwości otrzymania takiej karty, pomimo spełniania jednego z warunków, czyli posiadania kodów niepełnosprawności 05-R i 10-N.

Z poważaniem,

Ewa Szwarcowska, doradca socjalny i pośrednik pracy w Centrum Integracja w Katowicach

 

 

 

Prawy panel

Sonda

Czy ma dla Ciebie znaczenie, w jaki sposób nazywane są osoby z niepełnosprawnością (np. kaleka, inwalida, niepełnosprawny, osoba z niepełnosprawnością, itd)?

Biuletyn

Wspierają nas