Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Przepisy dotyczące przewozu osób niepełnosprawnych

23.12.2015
Autor: Marek

Czy zgodne z przepisami jest przewożenie dzieci upośledzonych w stopniu głębokim bez bezpośredniego dostępu do nich opiekuna? Samochód posiada 2 rzędy siedzeń po 3 miejsca, brak możliwości złożenia pojedynczych miejsc, dziecko na wózku przewożone jest w przedziale bagażowym, brak przejścia między fotelami.

Szanowny Panie,

Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r., nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) w art. 17 ust. 3a nakłada na gminy obowiązek:

  1. zapewnienia uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 71b bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej i gimnazjum, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21. roku życia;
  2. zapewnienia dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka umożliwiającego tym dzieciom i młodzieży realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia.

Niestety, wyżej wymieniona ustawa nie precyzuje, w jaki sposób ma wyglądać ta opieka i nie ma konkretnych przepisów prawnych, które tę kwestię normalizują. Podobnie sprawa wygląda z przepisami dotyczącymi wyposażenia takiego pojazdu, które są bardzo ogólne i niewiele mówią na ten temat.

Z poważaniem,

Ewa Szwarcowska, doradca socjalny i pośrednik pracy w Centrum Integracja w Katowicach

Prawy panel

Sonda

Czy ma dla Ciebie znaczenie, w jaki sposób nazywane są osoby z niepełnosprawnością (np. kaleka, inwalida, niepełnosprawny, osoba z niepełnosprawnością, itd)?

Biuletyn

Wspierają nas