Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Ulgi przy rozliczeniu podatku

19.10.2015
Autor: Krystyna

Czy inwalida z dawną II grupą może odliczyć usługę za usunięcie zębów?

Szanowna Pani,

Informacja zawarta w Pani pytaniu dotyczy wydatku poniesionego za ekstrakcję zębów, która to stanowi podstawę usługi dentystycznej lub wykonania zabiegu w zakresie chirurgii szczękowej.

Niestety, katalog wydatków, które osoba z niepełnosprawnością może odliczyć w uldze rehabilitacyjnej, ma charakter zamknięty. Oznacza to, że odliczeniu podlegają tylko te wydatki, które zostały w nim zawarte. Dlatego też nie można odliczyć wydatku związanego np. z usługą dentystyczną w zakresie usunięcia zębów, badaniami diagnostycznymi lub opłaceniem wizyty lekarskiej, nawet jeśli posiada Pani stosowny dokument potwierdzający poniesiony wydatek.

Warto zapoznać się z broszurą dotyczącą ulgi rehabilitacyjnej za odliczenia za rok 2014. Znajdzie tam Pani szczegółowy wykaz wspomnianego „koszyka wydatków” limitowanych, jak i nielimitowanych, które uprawniają do skorzystania z odliczenia na cele rehabilitacyjne z racji posiadanego orzeczenia określonego przepisami.

Broszura dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (plik PDF, 733 kB).

Podstawą skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej jest poniesienie wydatku przez osobę niepełnosprawną lub podatnika mającego na utrzymaniu taką osobę. Zakres poniesionego wydatku nie może przekraczać funkcji, zastosowań, usług, zabiegów rehabilitacyjnych. Poniesiony wydatek musi być wydatkiem, o którym mowa w art. 26 ust. 7a Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Samo posiadanie statusu osoby niepełnosprawnej jest niewystarczające do dokonania odliczenia.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stosowania przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie ulgi rehabilitacyjnej można zwrócić się do Urzędu Skarbowego w miejscu zamieszkania.

Można również zwrócić się z prośbą o wydanie indywidualnej opinii dotyczącej interpretacji przepisów prawa podatkowego. Więcej informacji na stronie Ministerstwa Finansów. Krajowa Informacja Podatkowa - z telefonu stacjonarnego: tel. 801 055 055, z telefonu komórkowego: tel. 22 330 03 30. Czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-18:00.


Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.).
  • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2015 poz. 613).

Z poważaniem,

Anna Dobkowska, specjalista ds. osób niepełnosprawnych w Centrum Integracja Gdynia

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas