Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Co po świadczeniu rehabilitacyjnym?

29.10.2015
Autor: Roman

Dzień dobry. Kończy mi się pierwsze półrocze świadczenia rehabilitacyjnego ZUS, przy czym drugiego nie otrzymam ze względów formalnych - nie rokuję nadziei na odzyskanie stanu zdrowia, umożliwiającego wykonywanie pracy zawodowej. Co z chwilą, gdy pomimo 12 lat stażu pracy nie mam lat składkowych i nie otrzymam z tego tytułu renty ZUS? Dodam, że zachorowałem w 2001 roku, to jest w 24. roku życia, przy czym nie posiadam pełnej dokumentacji medycznej z tego okresu - w trakcie choroby psychicznej, z obawy przed ubezwłasnowolnieniem podarłem wypis szpitalny z Pogotowia Kryzysowego, gdzie nie wykonywano jej kopii - zachował się jedynie wpis chirurga, informujący o problemach psychicznych i samookaleczeniach, które to problemy są przedmiotem dalszego leczenia przez psychiatrów. Czy na tej podstawie mogę ubiegać się o jakikolwiek zasiłek? Dochodzi bowiem do absurdu, gdy orzecznik ZUS twierdzi, że jestem za chory by pracować, a muszę przepracować 3,5 roku, ażeby otrzymać rentę ZUS.

Szanowny Panie,

Sytuacja, w której się Pan znalazł, niewątpliwie jest bardzo trudna. Niestety, nie jestem jednak w stanie udzielić Panu precyzyjnej informacji ze względu na brak szczegółowych informacji. Pańska sytuacja wymaga z Pana strony podjęcia konkretnych działań.

Przede wszystkim zachęcam do kontaktu z Miejskim lub Gminnym Ośrodkiem Opieki Społecznej, rodzaj placówki jest zależny od miejsca zamieszkania. Pracownik socjalny, po zapoznaniu się z Pańską sytuacją, będzie mógł udzielić Panu bardziej wyczerpujących informacji co do uzyskania zasiłku, świadczeń w ramach pomocy materialnej z pomocy społecznej, ale przede wszystkim wskazać drogę działania i pomocy.

Aby uzyskać konkretne dane adresowe do placówki GOPS/MOPS najbliższej Pańskiego miejsca zamieszkania, proszę o kontakt z Centrum Integracja Gdynia.

Centrum Integracja Gdynia
ul. Traugutta 2, 81-388 Gdynia
tel.: 505 606 776
e-mail: gdynia@integracja.org
Biuro czynne od poniedziałku do piątku od 9:00 do 17:00.

Z poważaniem,

Anna Dobkowska, specjalista ds. osób niepełnosprawnych w Centrum Integracja Gdynia

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas