Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Możliwość skorzystania ze szkoleń

22.12.2015
Autor: Liliana

Czy osoba pobierająca emeryturę (niewielką i zmuszona podjąć pracę) z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności może skorzystać ze szkoleń i z kursów organizowanych przez urząd pracy? Czy urząd pracy może odmówić?

Szanowna Pani,

Osoby zarejestrowane w Urzędzie Pracy mogą starać się o finansowanie szkoleń i kursów, jednak muszą być to osoby, które posiadają status osoby bezrobotnej. Osobą bezrobotną nie jest osoba, która osiągnęła już wiek emerytalny, o którym mowa w art. 24 ust. 1a i 1b oraz art. 27 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2009 nr 153 poz. 1227, z póź. zmian.).

W związku z tym, że jest Pani osobą, która osiągnęła wiek emerytalny i nie posiada statusu osoby bezrobotnej, Urząd Pracy może niestety odmówić skorzystania ze szkoleń i kursów oferowanych w ramach swoich działań.

Więcej informacji na ten temat znajdzie Pani na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach.

Z poważaniem,

Ewa Szwarcowska, doradca socjalny i pośrednik pracy w Centrum Integracja w Katowicach

Prawy panel

Sonda

Czy ma dla Ciebie znaczenie, w jaki sposób nazywane są osoby z niepełnosprawnością (np. kaleka, inwalida, niepełnosprawny, osoba z niepełnosprawnością, itd)?

Biuletyn

Wspierają nas