Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Dodatkowy urlop dla opiekuna osoby niepełnosprawnej

09.11.2015
Autor: Dorota

Witam gorąco, proszę o pomoc. Czy należą mi się te 3 dni w miesiącu urlopu, wg ustawy ramowej o pomocy i integracji społecznej i prawach osób niepełnosprawnych? Mój mąż ma znaczny stopień niepełnosprawności od 2 lat (11-I) ze względu na chorobę nowotworową, we wskazaniach decyzji jest wpisane, że - pkt 7 - wymaga konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji. Czy można to potraktować, że jestem jego opiekunem i czy pracodawca może odmówić mi dodatkowego urlopu na wyjazdy do onkologa do Warszawy i na badania laboratoryjne męża? Bardzo mi zależy na odpowiedzi. Mamy jechać 10 listopada.

Szanowna Pani,

Doskonale rozumiemy, w jak trudnej jest Pani sytuacji. Niestety, w obowiązującym systemie opiekunowi osoby niepełnosprawnej nie przysługuje dodatkowy urlop. Opiekun osoby niepełnosprawnej może jedynie skorzystać z zasiłku opiekuńczego.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny, m.in. małżonkiem, rodzicami, ojczymem, macochą, teściami, dziadkami, wnukami itp. - pod warunkiem, że pozostają oni z osobą sprawującą opiekę we wspólnym gospodarstwie domowym w okresie sprawowania opieki. Zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres zwolnienia od pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, nie dłużej jednak niż przez 14 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad dzieckiem w wieku ponad 14 lat lub innym chorym członkiem rodziny.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas