Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

05-R u dziecka a karta parkingowa

10.11.2015
Autor: inga

Syn otrzymał orzeczenie z symbolem 07-S oraz 05-R, lecz w punkt dot. karty parkingowej jest, że nie spełnia. Pytanie, jakie niepełnosprawności mam wykazać, aby warunki spełnić? Syn na stałe nosi gorset ortopedyczny i jego ruchomość jest znacznie obniżona, przejście dłuższych odległości równa sie otarciom i uszkodzeniom skóry oraz bolesnymi przykurczami.

Szanowna Pani,

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, karta parkingowa przysługuje osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16. roku życia (na podstawie wydanego od dnia 1 lipca 2014 r. orzeczenia o niepełnosprawności), mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. Niestety, w przepisach nie ma sformułowanej definicji pojęcia „znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się”. W praktyce często oznacza to, że wskazanie to dotyczy osób poruszających się na wózkach, o kulach, mających znaczną dysfunkcję kończyn dolnych itp.

Jeśli nie zgadza się Pani z ww. zapisem w orzeczeniu, należy w ciągu 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia o niepełnosprawności złożyć odwołanie do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności za pośrednictwem powiatowego zespołu, który wydał orzeczenie.

Więcej informacji o kartach parkingowych znajdzie Pani na naszym portalu.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Czy ma dla Ciebie znaczenie, w jaki sposób nazywane są osoby z niepełnosprawnością (np. kaleka, inwalida, niepełnosprawny, osoba z niepełnosprawnością, itd)?

Biuletyn

Wspierają nas