Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Nowe orzeczenie – co ze świadczeniem?

30.11.2015
Autor: doriss

Dlaczego mam wstrzymane świadczenie pielęgnacyjne i rehabilitacyjne? Dziecko ukończyło 16 lat i od malutkości jest takie, jakie jest. Już od 1 klasy podstawówki ma orzeczenie o niepelnosprawnosci intelektualnej. Opinia psychologiczna mówi, że jest na pograniczu umiarkowanym ze znacznym, a nowe orzeczenie dostała, że ma stopień umiarkowany. Co dalej?

Szanowna Pani,

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej:

  • matce bądź ojcu dziecka,
  • faktycznemu opiekunowi dziecka,
  • osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną,
  • innym osobom, na których – zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego – ciąży obowiązek alimentacyjny (z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności).

Dodatkowo świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:

  • nie później, niż do ukończenia 18. roku życia lub
  • w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia

– jeżeli rodzice nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności, łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Jeżeli spełnia Pani powyższe warunki, należy zgłosić się do MOPS i złożyć wniosek o takie świadczenie. Dodatkowo, jeżeli nie zgadza się Pani z decyzją komisji orzekającej co do przyznanego stopnia niepełnosprawności, może się Pani odwołać od decyzji lekarza orzecznika, jeśli terminy na to pozwalają.

Z poważaniem,

Ewa Szwarcowska, doradca socjalny i pośrednik pracy w Centrum Integracja w Katowicach

Prawy panel

Sonda

Czy oddałaś/-eś już swój głos na „Człowieka bez barier 2019”?

Biuletyn

Wspierają nas