Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Zasiłek za czas choroby

10.11.2015
Autor: Slawleg

Czy osobie niepełnosprawnej przysługuje zasiłek chorobowy na zasadach ogólnych, czy może istnieją jakieś wyjątki?

Szanowny Panie,

Zgodnie z przepisami, zasiłek chorobowy przysługuje każdemu ubezpieczonemu pracownikowi - bez względu na to, czy jest osobą z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, czy też nie.

Zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu po upływie tzw. okresu wyczekiwania, który wynosi 30 dni dla osób podlegających ubezpieczeniu chorobowemu obowiązkowo i 90 dni dla osób podlegających temu ubezpieczeniu dobrowolnie.

Zasiłek jest wypłacany nie dłużej niż przez 182 dni.

Warto jednak pamiętać, że zasiłek chorobowy za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego (wypadkowego) nie przysługuje, gdy osoba niezdolna do pracy ma ustalone prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy albo nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

Więcej informacji o zasiłku chorobowym znajdzie Pan na naszym portalu.

Szczegółowe informacje m.in. o prawie do zasiłku i potrzebnych dokumentach znajdzie Pan na stronie ZUS.

Z poważaniem,

Ewa Szwarcowska, doradca socjalny i pośrednik pracy w Centrum Integracja w Katowicach

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas