Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Darmowe porady prawne dla pobierającego zasiłek pielęgnacyjny

13.01.2016
Autor: Janusz

Jestem osobą niepełnosprawną w stopniu znacznym i otrzymuję zasiłek pielęgnacyjny z opieki społecznej w wysokości 153 zł. Czy w związku z tym mogę być traktowany jako osoba korzystająca z pomocy opieki społecznej w celu skorzystania z darmowej porady prawnej?

Szanowny Panie,

Zgodnie z uchwaloną 5 sierpnia 2015 r. ustawą, od 1 stycznia 2016 r. jest możliwy dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego, w lokalach udostępnionych przez gminy lub powiaty. Natomiast w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad mogą udzielać także doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej).

Z nieodpłatnej pomocy prawnej mogą korzystać:

  • młodzież do 26. roku życia,
  • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
  • osoby, które ukończyły 65 lat,
  • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
  • kombatanci,
  • weterani,
  • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej może Pan znaleźć na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Zasiłek pielęgnacyjny jest świadczeniem wypłacanym na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, więc nie jest to świadczenie wypłacane z mocy ustawy o pomocy społecznej. Natomiast osoba niepełnosprawna pobierająca zasiłek pielęgnacyjny może być także beneficjentem ośrodka pomocy społecznej. Jeśli nie korzysta Pan ze wsparcia OPS, to pobieranie zasiłku pielęgnacyjnego niestety nie uprawnia Pana do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej w ramach ww. ustawy.

Warto jednak wiedzieć, że rozmaite organizacje udzielają bezpłatnych porad prawnych, np. w Poznaniu informacje o punktach bezpłatnego poradnictwa prawnego znajdzie Pan na stronie.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Czy ma dla Ciebie znaczenie, w jaki sposób nazywane są osoby z niepełnosprawnością (np. kaleka, inwalida, niepełnosprawny, osoba z niepełnosprawnością, itd)?

Biuletyn

Wspierają nas