Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Naczelny Sąd Administracyjny wypowie się ws. przyznawania kart parkingowych

17.11.2015
Autor: Beata Rędziak, fot. Mateusz Różański
samochód zaparkowany na kopercie

Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) rozstrzygnie, jaką formę ma mieć pismo w sprawie odmowy przyznania karty parkingowej osobie z niepełnosprawnością.

Chodzi o sprawę, którą zajmował się Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Gliwicach, na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich. Zaskarżył on decyzję przewodniczącego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (PZON), który ze względu na brak meldunku nie wydał karty parkingowej osobie z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i ze znacznymi trudnościami w samodzielnym poruszaniu się.

Zdaniem Rzecznika, bezpodstawne było przyjęcie przez PZON, że niedopełnienie przez starającego się o kartę parkingową obowiązku meldunkowego jest równoznaczne z brakiem stałego miejsca pobytu w tej miejscowości.

Jak ma wyglądać pismo odmowne

Wojewódzki Sąd Administracyjny podzielił część zarzutów Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczących rozumienia „miejsca stałego pobytu osoby niepełnosprawnej w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych”. Sprawa rozbija się jednak o to, że według sądu pismo przewodniczącego PZON ws. odmowy wydania karty nie jest decyzją administracyjną, jak uważa Rzecznik, a jedynie aktem z zakresu administracji.

Dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich, wniósł zatem odwołanie w postaci skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Skarżyła też poprzednia Rzecznik

O podobnym problemie pisaliśmy na naszym portalu, przedstawiając sytuację pana Andrzeja Buczka. Nie otrzymał on karty parkingowej właśnie ze względu na brak stałego zameldowania. W tej sprawie do ministra pracy i polityki społecznej występowała też prof. Irena Lipowicz, ówczesna Rzecznik Praw Obywatelskich.

Dopiero 2 czerwca 2015 r. weszły w życie przepisy (rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej ws. wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych), dzięki którym osoby z niepełnosprawnością mogą składać wniosek o wydanie karty parkingowej w dowolnie wybranym powiatowym zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności, a nie, jak dotychczas, w zespole w miejscu stałego pobytu.

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

 • niewymiarowo z kopertą
  janstok
  11.12.2015, 02:17
  Oznakowanie powinno wystarczyć. Zmierzyć głowy urzędników. Skandal
  odpowiedz na komentarz
 • Środa Wlkp. też tak ma
  Wiesława
  11.12.2015, 00:20
  W Środzie Wielkopolskiej dużo się robi na rzecz poprawy dostępności dla osób niepełnosprawnych, ale kwiatki też są Np. za mała koperta na osiedlu Jagiellońskim na parkingu przy Przedszkolu nr 2 i przy Urzędzie Skarbowym. Na zwykłym miejscu namalowano znaczek inwalidzki, pomimo interwencji nie zmieniono tego.
  odpowiedz na komentarz
 • Zerowy rozsądek polskiej władzy ustawodawczej
  Troskliwy
  23.11.2015, 19:57
  Karty parkingowe wydawano bezzasadnie zbyt wielu osobom w poprzednich latach. Teraz przy porządkowaniu kompletnie nie pomyślano o automatycznym odnowieniu kart parkingowych wózkowiczom i innym o najwyższym stopniu niepełnosprawności aby te osoby nie obciążać ogromnym wysiłkiem "chodzenia" po komisjach. Podobnie nie pomyślano o dotychczas uprawnionych i starszych osobach ponad 70 lat dla których nawet przejazdy komunikacją miejską są bezpłatne. Takich przykładów można mnożyć a koszty tej "wymiany" są OGROMNE i nikt ich nie ograniczał uproszczeniami - podatnicy to zapłacą. Jest to kosztem najbiedniejszych i pokrzywdzonych przez los dla których zawsze brakuje na pomoc.
  odpowiedz na komentarz
 • sad administracyjny wypowie sie.w przyznawaniu kart parkingowych
  bert
  20.11.2015, 16:35
  To był i jest horrror z tm orzekaniem --dobrze że jest nowy rząd ,bo kolesiarstwo się skonczyło i nasłac tam specjane komisje i by sprawdzili tych co orzekają orzeczenia popieram walke z korupcją.szalon
  odpowiedz na komentarz
 • Pokrzywdzony zabraniem karty
  Maria
  18.11.2015, 18:09
  Osoby którym zabrano karty parkingowe,po zmianie przepisów a miały orzeczenie na stałe i kartę na stałe niech się nie poddają i piszą na adres ; do Rzecznika Praw Obywatelskich Aleja Solidarności 77 00-090 Warszawa. Przypomnę tylko że nabytych praw się nie zabiera !!!!!
  odpowiedz na komentarz
 • Przyznawanie kart podobnie jak obecne ułaskawienie
  zdziwiony
  18.11.2015, 09:31
  Dziwiłem sie jak można pozbawić niepełnosprawnego z orzeczeniem niepełnosprawnści i wskazaniem do karty parkingowej-KARTY?Po wczorajszej decyzji ułaskawienia skazanych bez orzeczenia II inst.PRZESTAŁEM się dziwić.R P.
  odpowiedz na komentarz
 • Obojętni wobec kopert parkingowych dla niepełnosprawnych
  Inwalida i osoba o białej lasce
  17.11.2015, 19:05
  Stwierdzam, że w Polsce tworzy się też w miastach na wielu parkingach zbyt wąskie koperty parkingowe dla osób niepełnosprawnych nie nadające się dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, czyli 2,5 m szerokości zamiast 3,6 m szerokości, a także bez znaków drogowych pionowych o symbolu D-18a "parking - miejsce zastrzeżone" lub D-18b „parking zadaszony” z tabliczką T-29 (umieszczoną pod tym znakiem), a tylko z namalowanym na kopercie znakiem poziomym P-20 stwarzając tym samym niewidoczność w razie opadów śniegu, deszczu oraz zawsze z daleka, a tworzenie takich kopert jest niezgodne z przepisami techniczno–budowlanymi (Prawo Budowlane, rozdz. 3): „Miejsca postojowe dla samochodów osobowych” (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690) i podlega podlegać karze grzywny między innymi następującego art. 85a kodeksu wykroczeń: § 1. Kto narusza przepisy dotyczące sposobu znakowania dróg wewnętrznych, podlega karze grzywny. § 2. Tej samej karze za czyn określony w § 1 podlega ten, kto zlecił wadliwe dokonanie tej czynności, Pozwala się na to, że policji, straży miejskiej, ochroniarzy centrów handlowych nie interesują nielegalnie parkujący kierowcy na kopertach parkingowych, natomiast policja i straż miejska kontroluje i karze mandatem dopiero po uprzednim powiadomieniu przez świadka nielegalnie zaparkowany pojazd, przez co naraża się też świadka na niebezpieczeństwo ze strony obserwującego powiadomienie nielegalnie parkującego kierowcy i dlatego też tacy świadkowie boją się powiadamiać. Jeśli zdrowy kierowca zaparkuje bez biletu na normalnej kopercie strefy płatnego parkowania to natychmiast zjawia się kontroler, aby wypisać mandat, Państwo utrudnia w życiu osobom niepełnosprawnym i przez to są niedoinformowane osoby niepełnosprawne poprzez różne przepisy w różnych miastach Rzeczypospolitej Polskiej dotyczące w jednym mieście bezpłatnego, a w innym mieście płatnego parkowania w płatnej strefie zamieszczając przed strefą płatnego parkowania cennik parkowania tylko dla zdrowych kierowców, a nie zamieszczając żadnych informacji dla osób niepełnosprawnych, a także stosuje w różnych miastach różne przepisy dotyczące ulg przejazdowych i bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej i przed udaniem się do danego miasta państwo sprawia osobom niepełnosprawnym dużo trudu w poszukiwaniu odpowiednich przepisów ustanowionych przez dane miasto.
  odpowiedz na komentarz
Prawy panel

Sonda

Czy chciał(a)byś zaszczepić siebie lub osobę, którą się opiekujesz, gdyby pojawiła się szczepionka przeciw COVID-19?

Biuletyn

Wspierają nas