Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Urlop dodatkowy

30.12.2015
Autor: Roman

Do kiedy, w jakim okresie czasu muszę wykorzystać dodatkowy urlop 10 dni? Kiedy dodatkowy urlop ulega przedawnieniu?

Szanowny Panie,

Zgodnie z przepisami art. 19 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.), pracownikowi niepełnosprawnemu w stopniu znacznym i umiarkowanym przysługuje dodatkowe 10 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym i dotyczy to każdego, niezależnie od tego, czy pracuje na otwartym, czy chronionym rynku pracy. Wymiar dodatkowego urlopu wypoczynkowego został określony w wysokości 10 dni w skali roku kalendarzowego dla pracownika zatrudnionego na pełnym etacie. W przypadku pracowników zatrudnionych na niepełnym etacie wymiar ten jest proporcjonalnie niższy.

Prawo do pierwszego dodatkowego urlopu pracownik nabywa po przepracowaniu roku od dnia zaliczenia go do jednego z wymaganych stopni niepełnosprawności. Dniem, od którego liczymy jednoroczny okres zatrudnienia, jest dzień wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Jednoroczny okres zatrudnienia nie musi być ani nieprzerwany, ani też nie musi zostać wypracowany w całości u jednego pracodawcy. Mogą składać się na niego okresy zatrudnienia u różnych pracodawców, przedzielone nieograniczonymi czasowo przerwami. Ważne, aby przez cały ten czas pracownik legitymował się orzeczeniem stwierdzającym wymagany stopień niepełnosprawności.

Sam dodatkowy urlop, jeżeli nie jest wykorzystany w danym roku kalendarzowym, przechodzi na rok następny, gdzie może być wykorzystany z kolejnymi 10 dniami. Pracodawcy mimo wszystko jednak starają się pilnować wykorzystywania urlopów na bieżąco, aby nie dopuszczać do podobnych „kumulacji”. Roszczenia w stosunku do dodatkowego urlopu ulegają przedawnieniu po upływie trzech lat.

Warto przeczytać artykuł znajdujący się na naszym portalu, dotyczący spisu regulacji związanych z dodatkowym urlopem.

Z poważaniem,

Ewa Szwarcowska, doradca socjalny i pośrednik pracy w Centrum Integracja w Katowicach

Prawy panel

Sonda

Czy popierasz przyznanie świadczenia 500 zł osobom z niepełnosprawnością?

Biuletyn

Wspierają nas