Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

ZUS i kasacja

09.12.2015
Autor: olek

Jak pisze się i składa kasację do SN od wyroku Sądu Apelacyjnego? Jaki wzór pisma, procedura i terminy od otrzymania uzasadnienia wyroku? Chodzi o rentę z ZUS.

Szanowny Panie,

Strona postępowania w sprawie może złożyć skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. Jednak przy składaniu skargi kasacyjnej jest tzw. przymus adwokacko-radcowski, co oznacza, że skarga musi być sporządzona przez profesjonalnego pełnomocnika – adwokata lub radcę prawnego, którzy powinien również reprezentować stronę w toku postępowania przed Sądem Najwyższym.

Skargę wnosi się w terminie dwóch miesięcy od dnia doręczenia orzeczenia z uzasadnieniem stronie skarżącej.

Strona przeciwna może wnieść do sądu drugiej instancji odpowiedź na skargę kasacyjną w terminie dwutygodniowym od doręczenia jej skargi. Po upływie terminu do wniesienia odpowiedzi lub po zarządzeniu doręczenia odpowiedzi skarżącemu, sąd drugiej instancji niezwłocznie przedstawia skargę kasacyjną i odpowiedź wraz z aktami sprawy Sądowi Najwyższemu. Do akt sprawy dołącza się dwa odpisy zaskarżonego orzeczenia z uzasadnieniem.

Ponieważ skargę kasacyjną może sporządzić adwokat lub radca prawny, może Pan wystąpić o adwokata z urzędu. Główną okolicznością uzasadniającą wniosek o pełnomocnika z urzędu w celu sporządzenia skargi kasacyjnej jest zazwyczaj to, że przy składaniu skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego obowiązuje przymus adwokacki, a strony nie stać na usługi adwokata z wyboru.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas