Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Niższe wynagrodzenie za 7-godzinny dzień pracy?

31.12.2015
Autor: Tomek

Witam, mam umiarkowany stopień niepełnosprawności i pracuję w ZPCH w [do wiad. redakcji]. Chciałbym skorzystać z 7-godzinnego czasu pracy. Czy będę dostawał niższe wynagrodzenie?

Szanowny Panie,

Według podstawy prawnej, a dokładniej art. 15 i art. 16 Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo (lekki stopień niepełnosprawności). Osoby niepełnosprawne zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mogą pracować jedynie do 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo, zachowując prawo do pełnego wynagrodzenia oraz wykonując ten sam zakres obowiązków.

Wyjątkami od czasu pracy opisanego powyżej są dwie sytuacje, wynikające z art. 16 Ustawy o rehabilitacji:

  1. praca przy pilnowaniu, np. monitoringu, ochronie mienia;
  2. dotyczy osób niepełnosprawnych, które same rezygnują ze swojego uprawnienia, czyli same występują z wnioskiem do pracodawcy o skierowanie na badania do lekarza medycyny pracy, który wystawi im zaświadczenie o niestosowaniu wobec nich art. 15 Ustawy o rehabilitacji. To lekarz medycyny pracy decyduje o tym, czy osoba niepełnosprawna może podjąć pracę w systemie 8-godzinnym. Od dnia dostarczenia pracodawcy stosownego zaświadczenia od lekarza, wobec takiego pracownika stosuje się Kodeks pracy, a nie przepisy Ustawy o rehabilitacji.

Powrót do 7-godzinnego trybu pracy także jest możliwy po ponownym badaniu u lekarza medycyny pracy i wydaniu odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego.

Z poważaniem,

Ewa Szwarcowska, doradca socjalny i pośrednik pracy w Centrum Integracja w Katowicach

Prawy panel

Sonda

Czy ma dla Ciebie znaczenie, w jaki sposób nazywane są osoby z niepełnosprawnością (np. kaleka, inwalida, niepełnosprawny, osoba z niepełnosprawnością, itd)?

Biuletyn

Wspierają nas