Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Nowe orzeczenie w miejscu pracy

18.07.2016
Autor: A.

Witam, do 30.11.2015 r. miałam orzeczenie w stopniu lekkim. W dn. 03.11.2015 złożyłam wniosek o ponowne ustalenie stopnia niepełnosprawności. Na komisji w dn. 10.12.2015 r. lekarz orzekł, że będzie orzeczenie w stopniu umiarkowanym. Od kiedy przysługuje mi 7-godzinny wymiar czasu pracy? W ustawie jest zapisane, że od dnia złożenia wniosku, czyli od 03.11.2015 r. Jednakże jest to trudne do wykonania, gdyż w tym czasie miałam orzeczenie w stopniu lekkim i pracowałam 8 godz. Czy w tym momencie pracodawca powinien oddać mi te godziny? Czy może 7 godz. obowiązuje mnie od dnia dostarczenia pracodawcy kolejnego orzeczenia w stopniu umiarkowanym?

Szanowna Pani,

Zgodnie z art. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:

  1. Osobę niepełnosprawną wlicza się do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych począwszy od dnia przedstawienia pracodawcy orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność.
  2. W przypadku przedstawienia pracodawcy kolejnego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność, osobę niepełnosprawną wlicza się do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych począwszy od dnia złożenia wniosku o wydanie orzeczenia, jeżeli z orzeczenia wynika, że w tym okresie osoba ta była niepełnosprawna, a wniosek o wydanie orzeczenia został złożony nie później niż w dniu następującym po dniu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność, z zastrzeżeniem ust. 3.
  3. Bez względu na datę złożenia wniosku o wydanie kolejnego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność, osobę niepełnosprawną wlicza się do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych również w okresie do 3 miesięcy poprzedzających dzień przedstawienia pracodawcy kolejnego orzeczenia, jeżeli z treści tego orzeczenia wynika, że w tym okresie osoba ta była niepełnosprawna.

Rzeczywiście, w przedstawionej przez Pani sprawie występują dwie różne interpretacje, ta korzystna dla Pani stoi na stanowisku, że zaliczenie Pani do stopnia umiarkowanego powinno nastąpić z dniem złożenia przez Pani kolejnego wniosku o orzeczenia (o ile ustalony stopień niepełnosprawności datuje się po dniu złożenia przez Pani kolejnego wniosku).

Druga interpretacja stoi na stanowisku, że od dnia przedstawienia przez Pani nowego orzeczenia – jako pierwszego ze stopniem umiarkowanym (wcześniejsze bowiem dotyczyły lekkiego stopnia).

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

Prawy panel

Sonda

Czy ma dla Ciebie znaczenie, w jaki sposób nazywane są osoby z niepełnosprawnością (np. kaleka, inwalida, niepełnosprawny, osoba z niepełnosprawnością, itd)?

Biuletyn

Wspierają nas