Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Oddelegowanie na turnus tylko od października do marca?

24.07.2016
Autor: E.

Mam pytanie, czy zakład pracy (zakład pracy chronionej) może dobrowolnie ustalać wyjazd na turnus rehabilitacyjny z oddelegowaniem tylko w miesiącach od października do końca marca?

Szanowny Panie,

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania zwolnień od pracy osobom o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym, pracodawca udziela osobie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności zwolnienia od pracy na podstawie wniosku lekarza sprawującego opiekę nad tą osobą o skierowanie na turnus rehabilitacyjny. Wniosek lekarza określa rodzaj turnusu i czas jego trwania. Skierowanie na turnus rehabilitacyjny osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przedstawia pracodawcy w takim terminie, który umożliwi zapewnienie normalnego toku pracy w zakładzie.

Jak wynika z zacytowanego rozporządzenia, pracownik z odpowiednim wyprzedzeniem powinien przedstawić skierowanie na turnus, tak aby pracodawca nie był zaskoczony i mógł przygotować się na nieobecność pracownika. W rozporządzeniu nie ma mowy jednak, że miałby być to tylko okres październik-marzec. Warto porozmawiać z pracodawcą i znaleźć jakiś kompromis w sprawie.

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

Prawy panel

Sonda

Czy ma dla Ciebie znaczenie, w jaki sposób nazywane są osoby z niepełnosprawnością (np. kaleka, inwalida, niepełnosprawny, osoba z niepełnosprawnością, itd)?

Biuletyn

Wspierają nas