Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Wniosek o orzeczenie niepełnosprawności

25.01.2016
Autor: Elżbieta

Od 2009 r. choruję na POChP (Symbicort 320 2xdz., Spiriva 18ug 1xdz., doraźnie Atrovent N), arytmię serca i nadciśnienie (Biosotal 40 i inne) oraz refluks i przepuklinę przełyku (Proxit 50 i Dexilant 30). Mam 64 lata i jestem na emeryturze. W aptece płacąc kolejny olbrzymi rachunek za leki powiedziano mi, że powinnam wystapić o orzeczenie niepełnosprawności i jej stopnia, co pozwoliłoby mi „łatwiej” funkcjonować. Proszę o informacje, czy w moim przypadku jest to zasadne, do kogo się zwrócić i z jakim wnioskiem? Z góry serdecznie dziękuję za pomoc. Przesyłam podziękowania za Wasza stronę!!! Elżbieta

Szanowna Pani,

W Polsce funkcjonują dwa systemy orzecznicze: do celów rentowych oraz pozarentowych. Poniżej przybliżymy orzecznictwo o niepełnosprawności do celów pozarentowych, prowadzone przez powiatowe lub miejskie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

W opisanej przez Panią sytuacji, należy złożyć wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w Powiatowym Zespole Orzekania o Niepełnosprawności (PZON) w miejscu zamieszkania. Ponieważ nie wiemy, w jakim mieście czy miejscowości Pani mieszka, nie możemy wskazać adresu PZON, informację tę może Pani uzyskać w urzędzie miasta lub gminy czy w ośrodku pomocy społecznej.

Aby otrzymać orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności należy złożyć:

  1. wypełniony i czytelnie podpisany wniosek (o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności),
  2. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, wystawione przez lekarza rodzinnego lub specjalistę (zaświadczenie ważne jest przez 30 dni od daty jego wystawienia),
  3. poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie posiadanej dokumentacji medycznej (np.: historia choroby, karty informacyjne leczenia szpitalnego, wyniki badań diagnostycznych, konsultacje specjalistyczne, opinie psychologiczne itp.),
  4. inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności, np.: kserokopie uprzednio wydanych orzeczeń.

Szczegółowe informacje uzyska Pani w Powiatowym Zespole Orzekania o Niepełnosprawności w miejscu zamieszkania.

W Polsce ulgi i uprawnienia przysługujące osobom z niepełnosprawnością zależą przede wszystkim od stopnia niepełnosprawności, a tylko w niektórych od stopnia.

Po uzyskaniu przez Panią orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zapraszamy do naszego Centrum Integracja, gdzie otrzyma Pani informacje o przysługujących uprawnieniach – tel.: 22 831 85 82 lub e-mail: warszawa@integracja.org

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja

Prawy panel

Sonda

Co myślisz o znoszeniu kolejnych obostrzeń związanych z pandemią COVID-19?

Biuletyn

Wspierają nas