Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Ulga rehabilitacyjna mimo braku rachunków

19.01.2016
Autor: Beatam

Czy osoba, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności, może odliczyć całą ulgę rehabilitacyjną mimo nie posiadania rachunków?

Szanowna Pani,

Osoby niepełnosprawne, zgodnie z obowiązującymi przepisami, mogą korzystać z odliczeń od dochodu w ramach rocznego rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych PIT w ramach tzw. ulgi rehabilitacyjnej. Odliczeniu podlegają wyłącznie te wydatki poniesione przez osobę niepełnosprawną lub podatnika mającego na utrzymaniu taką osobę, które zostały wymienione w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych.

Wysokość wydatków ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie. Mogą to być: faktura, rachunek, dowód wpłaty na poczcie lub potwierdzenie przelewu bankowego, o ile wynika z nich, kto, kiedy, komu, ile oraz za co zapłacił. Jedynie w przypadku wydatków limitowanych związanych z:

  1. opłaceniem przewodników osób niewidomych zaliczonych do I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa,
  2. utrzymaniem psa asystującego przez osoby niewidome i niedowidzące zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa,
  3. używaniem samochodu osobowego w związku z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa albo niepełnosprawnego dziecka, które nie ukończyło 16. roku życia

nie jest wymagane posiadanie dokumentów stwierdzających wysokość wydatków. Jednakże na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej podatnik jest obowiązany przedstawić dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, w szczególności:

  • wskazać z imienia i nazwiska osoby, które opłacono w związku z pełnieniem przez nie funkcji przewodnika,
  • okazać certyfikat potwierdzający status psa asystującego,
  • okazać dokument potwierdzający zlecenie i odbycie niezbędnych zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych.

Natomiast przy odliczeniu zakupu leków konieczne jest udokumentowanie zakupu fakturami oraz zaświadczeniem wystawionym przez lekarz specjalistę, stwierdzającym, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki stale lub czasowo. W tym przypadku odliczeniu podlegają wydatki w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy wydatkami faktycznie poniesionymi w danym miesiącu a kwotą 100 zł.

Więcej informacji o uldze rehabilitacyjnej znajdzie Pani na naszym portalu.

Zatem nawet odliczając te wydatki, których poniesienie nie wymaga przedstawienia dokumentów potwierdzających ich poniesienie, np. rachunków czy faktur, konieczne jest ich udokumentowanie.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Czy popierasz przyznanie świadczenia 500 zł osobom z niepełnosprawnością?

Biuletyn

Wspierają nas