Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Czas pracy osób niepełnosprawnych zatrudnionych w ochronie

22.01.2016
Autor: Władysława

Mam niepełnosprawność 05-R w stopniu umiarkowanym.Jestem pracownikiem ochrony, ponieważ ze względu na niepełnosprawność nie mogę wykonywać np. pracy sprzątaczki. Gdybym była zatrudniona na innym stanowisku, mój czas pracy wynosiłby 35 godz. w tygodniu. Czuję się poszkodowana, bo muszę pracować 40 godz. tygodniowo, również w porze nocnej. To, że pracuję w ochronie nie znaczy, że wyzdrowiałam. W związku z tym mam pytanie, czy ulegnie zmianie czas pracy pracowników ochrony.

Szanowna Pani,

Ma Pani w zupełności rację co do czasu pracy osoby posiadającej niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym. Rozumiem również Pani rozgoryczenie, że wraz z podjęciem zatrudnienia niepełnosprawność się nie zmieniła, a zdrowie nie powróciło. Jednak stanowisko pracy, na którym została Pani zatrudniona, dotyczy „pracownika ochrony mienia”, co w konsekwencji oznacza, że wyraziła Pani zgodę na warunki umowy zaproponowane przez pracodawcę. Natomiast charakter pracy zakłada wydłużony czas pracy, zmianowość, lub pracę w godzinach nocnych.

W Ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych został określony czas pracy osoby z niepełnosprawnością. W art. 15 czytamy, że:

  1. Czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo.
  2. Czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.
  3. Osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych.  

Istnieje jednak pewien wyjątek, zgodnie z art. 16:

  1. Przepisów art. 15 nie stosuje się do osób zatrudnionych przy pilnowaniu.

W związku z tym, że w stosunku do osób z niepełnosprawnością zatrudnionych przy pilnowaniu nie stosuje się art. 15 powyższej ustawy, podlegają oni ogólnym zasadom dotyczącym czasu pracy, wynikającym z uregulowań Kodeksu pracy.

Nic nam nie wiadomo o tym, by przepisy miały się zmienić, dlatego jeżeli czuje się Pani pokrzywdzona w obecnej sytuacji, należałoby się zastanowić nad zmianą pracy, która dawałaby Pani możliwość korzystania w pełni z praw przysługujących pracownikowi z niepełnosprawnością.


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. (Dz.U. 2011 nr 127 poz. 721)


Z poważaniem,

Anna Dobkowska, specjalista ds. osób z niepełnosprawnością w Centrum Integracja Gdynia

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas