Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Karta parkingowa i zniżki dla osoby z rentą z Irlandii

28.02.2016
Autor: adam

Witam, mam przyznaną stałą rentę inwalidzką w Irlandii. Czy mogę starać się o zniżki i kartę parkingową w Polsce? Nadmieniam, że cały czas mam pobyt stały w Polsce.

Szanowny Panie,

W prawie wspólnotowym brak jest regulacji prawnej dotyczącej wzajemnego „przekładania" orzeczeń o niepełnosprawności. Każde państwo stosuje własne kryteria orzekania o niepełnosprawności. Wobec powyższego osoba, legitymująca się dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność, wydanym przez jedno z państw członkowskich Unii Europejskiej, nie może być traktowana, w świetle przepisów prawa polskiego, jak osoba niepełnosprawna.

Aby mieć w Polsce status osoby niepełnosprawnej i korzystać z ulg i uprawnień im przysługujących, powinien Pan uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności. Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności należy złożyć w Powiatowym Zespole Orzekania o Niepełnosprawności w miejscu zamieszkania. Ulgi i uprawnienia zależą przede wszystkim od stopnia niepełnosprawności.

Jeśli nie otrzymał Pan karty parkingowej w Irlandii na podstawie orzeczenia tam wydanego, to w Polsce wydanie karty parkingowej jest możliwe wyłącznie osobie zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (na podstawie wydanego od dnia 1 lipca 2014 r. orzeczenia o stopniu niepełnosprawności), mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. W przypadku osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, wskazanie do karty parkingowej mogą jedynie uzyskać osoby mające zarówno znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, jak i przyczynę niepełnosprawności oznaczoną symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna), na podstawie orzeczenia wydanego od dnia 1 lipca 2014 r.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Czy ma dla Ciebie znaczenie, w jaki sposób nazywane są osoby z niepełnosprawnością (np. kaleka, inwalida, niepełnosprawny, osoba z niepełnosprawnością, itd)?

Biuletyn

Wspierają nas