Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Zasiłek pielęgnacyjny a macierzyński

05.02.2016
Autor: Mariusz

Mam pytanie, bo pani w MOPS powiedziała żonie, że nie moze dostać „zasiłku pielęgnacyjnego”, jeżeli bierze macierzyński, moje pytanie: czy to prawda, czy tylko kolejna kombinacja polskich biurokratów?

Szanowny Panie,

Obawiamy się, że zaszło nieporozumienie, zasiłek pielęgnacyjny jest bowiem świadczeniem przyznawanym w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Przysługuje on:

  • niepełnosprawnemu dziecku,
  • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21. roku życia,
  • osobie, która ukończyła 75 lat (jeśli nie jest uprawniona do dodatku pielęgnacyjnego).

 Natomiast zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:

  • osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego,
  • osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej nieodpłatnie całodobowe utrzymanie,
  • jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Jak widać, przy ubieganiu się o zasiłek pielęgnacyjny nie ma znaczenia, czy osoba uprawniona otrzymuje zasiłek macierzyński.

W razie dalszych pytań, prosimy o kontakt z Centrum Integracja: telefoniczny 22 831 85 82 lub mailowy warszawa@integracja.org

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Czy ma dla Ciebie znaczenie, w jaki sposób nazywane są osoby z niepełnosprawnością (np. kaleka, inwalida, niepełnosprawny, osoba z niepełnosprawnością, itd)?

Biuletyn

Wspierają nas