Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Dopłaty z PFRON

29.04.2016
Autor: Dariusz

Mam pytanie odnośnie doplat z PFRON-u dla zakładów pracy zatrudniających osoby niepełnosprawne. Pracuję w firmie ochroniarskiej. Mam orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Mam umowę o pracę, wynagrodzenie minimalne. Nie jest tajemnicą, że umowy o prace w takich firmach, zreszta podobnie jak w firmach sprzątajacych, mają przeważnie osoby z umiarkowanym i ze znacznym stopniem niepełnosprawności. W związku z tym co dalej z dopłatami, czy kwoty dopłat będą zwiększone, zmniejszone, czy też może w ogóle zniesione. Słyszałem, że Unia Europejska już w zeszłym roku nie chciała się zgodzić na dalsze finansowanie zatrudniania w ten sposób, jaki obecnie obowiązuje. Czy też może będą dopłaty bezpośrednio dla osób niepełnosprawnych? Chciałbym się dowiedzieć, czy coś się dzieje w tym kierunku na forum rządowym czy w sejmie.

Szanowny Panie,

Przepisy dotyczące dofinansowania do wynagrodzeń zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych weszły w życie od 1 stycznia 2004 r. Regulacje wprowadzające dofinansowania do wynagrodzeń zawarte zostały w przepisach art.26 a-c znowelizowanej ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zgodnie z art. 26a ustawy o rehabilitacji (t.j. Dz. U. 2011.127.721 z późn. zm.) pracodawcy przysługuje ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, o ile pracownik ten został ujęty w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych. Opisany powyżej system wsparcia pracodawców nie ulega zmianie, tzn. to pracodawca zatrudniający pracownika z niepełnosprawnością otrzymuje dofinansowanie do wynagrodzenia zatrudnianego pracownika.

Warto w tym miejscu natomiast zwrócić uwagę, iż pewne zmiany w zakresie dofinansowań wprowadzi wychodzący w życie od dnia 01.07.2016 r. art. 26a ust 6a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej, zgodnie z którym będzie można uzyskać dofinansowanie do pensji także na pracowników, którzy uzyskali orzeczenie w trakcie zatrudnienia w przedsiębiorstwie.

Z poważaniem,

dr Michał Urban, radca prawny

Prawy panel

Sonda

Czy ma dla Ciebie znaczenie, w jaki sposób nazywane są osoby z niepełnosprawnością (np. kaleka, inwalida, niepełnosprawny, osoba z niepełnosprawnością, itd)?

Biuletyn

Wspierają nas