Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Przerwa w orzeczeniu a ulga podatkowa

25.05.2016
Autor: Teresa

Czy można uznać za ciągłość niepełnosprawności umiarkowanej pozarentowej, jeżeli okres przerwy między orzeczeniem wynosi 2 m-ce i 11 dni? Miałam orzeczenie niepełnosprawności umiarkowanej pozarentowej na okres od 10.10.2014 r. do 31.10.2015. Dnia 20.10.2015 r. wyjechałam do sanatorium, mój pobyt kończył się dnia 10.11.2015 r. Następnie od 14.12.2015 do 5.01.2016 r. korzystałam z rehabilitacji oddechowej w Szpitalu. Jak wróciłam, złożyłam dokumenty do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności o przedłużenie – orzeczenie niepełnosprawności. Przyznano mi stopień umiarkowany od 11.01.2016 do 28.02.2018 r. Czy okres przerwy można uznać za ciągłość przy rozliczaniu ulgi podatkowej?

Szanowna Pani,

Zgodnie z par. 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U.2015.1110), osoba niepełnosprawna, posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony, może wystąpić z wnioskiem o wydanie orzeczenia o ponowne ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności nie wcześniej, niż 30 dni przed upływem ważności posiadanego orzeczenia. Przy orzeczeniu na czas określony z wnioskiem warto wystąpić na miesiąc przed utratą ważności poprzedniego. Wtedy zostanie zachowana ciągłość orzeczenia, nawet jeżeli nowe zostanie wydane później.

Z Pani zapytania wynika, iż orzeczenie ważne było do dnia 31.10.2015 r., zaś odpowiednie dokumenty złożyła Pani dopiero po 5.01.2016 r. Należy więc przyjąć, iż w okresie po dniu 31.10.2015 do dnia 11.01.2016 r. nie legitymowała się Pani orzeczeniem stwierdzającym umiarkowany stopień niepełnosprawności, przez co nie można uznać, że w spornym okresie posiadała Pani w sposób nieprzerwany orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Zgodnie z par. 13 ust. 2 pkt 10 rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r., orzeczenie zawiera odpowiednią informację o okresie, na jaki orzeczono stopień niepełnosprawności. Z Pani nowego orzeczenia wynika wprost, iż stopień umiarkowany przyznano od 11.01.2016 do 28.02.2018 r.

Z poważaniem,

dr Michał Urban, radca prawny

Prawy panel

Sonda

Czy ma dla Ciebie znaczenie, w jaki sposób nazywane są osoby z niepełnosprawnością (np. kaleka, inwalida, niepełnosprawny, osoba z niepełnosprawnością, itd)?

Biuletyn

Wspierają nas