Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Niepełnosprawność w stopniu znacznym a praca

15.03.2016
Autor: Mariola

Mam stopień niepełnosprawności znaczny, pracuję od ponad 30 lat w Spółdzielni Mieszkaniowej. W 2014 r. zachorowałam, a w X/2015 otrzymałam orzeczenie o stopniu znacznym, symbol 09M, przy czym orzeczono niezdolna do pracy. Czy zatem mogę przedstawić to orzeczenie w zakładzie pracy i ubiegać się o przywileje wynikające z Kodeksu Pracy?

Szanowna Pani,

Decyzja o zgłoszeniu pracodawcy faktu posiadania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności należy wyłącznie do pracownika. Osoba z niepełnosprawnością nie zgłaszając faktu posiadania orzeczenia nie ponosi z tego tytułu konsekwencji. Natomiast w chwili złożenia pracodawcy orzeczenia o stopniu niepełnosprawności może Pani korzystać ze wszystkich uprawnień pracowniczych przysługujących pracownikowi z niepełnosprawnością, wynikających z przepisów Ustawy o rehabilitacji.

Pracodawca, po przedłożeniu orzeczenia, powinien skierować Panią na badania do lekarza medycyny pracy, w celu uzyskania orzeczenia dopuszczającego Panią do stanowiska pracy.

Uprawnienia pracownika z niepełnosprawnością to:

  1. skrócona norma czasu pracy,
  2. dodatkowa przerwa w pracy,
  3. prawo do zwolnień:
    1. w wymiarze do 21 dni roboczych w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym, nie częściej niż raz w roku,
    2. w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, a także w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy, jeżeli czynności te nie mogą być wykonane poza godzinami pracy,
  4. prawo do dodatkowego urlopu,
  5. prawo do racjonalnych usprawnień.

Informacje dotyczące ww. uprawnień pracownika z niepełnosprawnością znajdzie Pani m.in. na naszym portalu.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas