Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Likwidacja barier w komunikowaniu się

30.03.2016
Autor: Janina

Czy aby otrzymać dofinansowanie do zakupu laptopa dla autystycznego dziecka – dziecko musi być w normie intelektualnej? Chodzi o dofinansowanie w ramach likwidacji barier w komunikowaniu się. Dostałam z PCPR-u odpowiedż negatywną, ponieważ dziecko nie jest w normie intelektualnej. Dziecko uczęszcza do szkoły. Dla mnie to jest szok. Proszę o odpowiedź.

Szanowna Pani,

Przez bariery w komunikowaniu się należy rozumieć ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji. Likwidacja tej bariery powinna powodować umożliwienie osobom niepełnosprawnym sprawniejsze i bardziej swobodne porozumiewanie się oraz przekazywanie informacji. Osoby zainteresowane otrzymaniem dofinansowania w zakresie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych muszą spełniać łącznie następujące warunki:

  1. posiadać orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności (bądź też równoważne z nim), zaś w przypadku dzieci i młodzieży w wieku do lat 16. – orzeczenie o niepełnosprawności,
  2. mieć potrzeby w tym zakresie, wynikające z niepełnosprawności, potwierdzonej (jeżeli rodzaj niepełnosprawności nie jest określony w orzeczeniu) aktualnym zaświadczeniem lekarskim.

Wysokość dofinansowania do likwidacji barier w komunikowaniu się wynosi do 95 proc. kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Jednak Miejskie/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie może ustalić także niższy procent dofinansowania, mogą też zostać ustalone dodatkowe kryteria przyznania środków, np. ograniczony krąg odbiorców. W ww. środki można ubiegać się raz na trzy lata.

W opisanej sytuacji proponujemy zwrócić się do dyrektora Miejskiego/Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z prośbą o wyjaśnienia oraz informację dotyczącą kryteriów przyznawania środków.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Czy ma dla Ciebie znaczenie, w jaki sposób nazywane są osoby z niepełnosprawnością (np. kaleka, inwalida, niepełnosprawny, osoba z niepełnosprawnością, itd)?

Biuletyn

Wspierają nas