Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Jałowa martwica kości a orzeczenie

27.04.2016
Autor: Alicja

Witam. Mam 23 lata, w wieku 15 lat stwierdzono u mnie jałową martwicę kości udowej. Po zdiagnozowaniu, lekarz zbagatelizował sprawę, co spowodowało postęp martwicy; oderwanie kłykcia przyśrodkowego kości udowej, zniszczenie łąkotek oraz zmiany zwyrodnieniowe stawu. Przeszłam dwie operacje, pierwsza – przytwierdzenie oderwanej części kłykcia i partialnej meniscektomii łąkotek; druga – kolejna meniscektomia partialna uszkodzonych łękotek. Zmiany są nieodwracalne, dokucza mi uciążliwy ból, zarówno podczas ruchu, jak i spoczynku, co uniemożliwa mi w pełni normalne funkcjonowanie. Moje pytanie brzmi, czy przy takim schorzeniu jest możliwość uzyskania jakiejkolwiek grupy inwalidzkiej? Pozdrawiam, Ala

Szanowna Pani,

Aby odpowiedzieć na to pytanie, powinna Pani złożyć wniosek do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na drukach, które obowiązują w danym organie, ponieważ mnie, jako prawnikowi, trudno ocenić Pani stan zdrowia.

W Polsce może być orzeczony znaczny, umiarkowany bądź lekki stopień niepełnosprawności.

Do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.

Do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mająca ograniczenia w pełnieniu ról społecznych, dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.

Ponadto, można złożyć wniosek do ZUS o rentę, zostanie wtedy wyznaczone badanie przez lekarza orzecznika ZUS, który zbada Pani zdolność do pracy. Orzeczenie ZUS będzie miało wpływ na ewentualne Pani prawo do renty.

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

Prawy panel

Sonda

Czy ma dla Ciebie znaczenie, w jaki sposób nazywane są osoby z niepełnosprawnością (np. kaleka, inwalida, niepełnosprawny, osoba z niepełnosprawnością, itd)?

Biuletyn

Wspierają nas