Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Ulga rehabilitacyjna zależy od daty orzeczenia czy niepełnosprawności?

21.04.2016
Autor: Grzegorz

Czy ulga rehabilitacyjna przysługuje od daty orzeczenia o niepełnosprawności, czy też od daty wskazanej w orzeczeniu jako momentu, od którego datuje się niepełnosprawność?

Szanowny Panie,

Zgodnie z przepisami, z ulgi rehabilitacyjnej może skorzystać osoba legitymująca się:

  1. orzeczeniem o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach, lub
  2. decyzją przyznającą rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną albo
  3. orzeczeniem o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16. roku życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.

W interpretacjach podatkowych można znaleźć informację, że jedną z przesłanek pozwalających na skorzystanie z ulgi rehabilitacyjnej jest posiadanie jednego z ww. orzeczeń, a więc posiadanie statusu osoby niepełnosprawnej.

Może mieć jednak miejsce sytuacja, w której wydatek poniesiony tuż przed uzyskaniem orzeczenia zostanie uznany. Jednak są to sytuacje wyjątkowe i zwykle wymagają indywidualnej interpretacji podatkowej.

W sytuacjach wątpliwych warto korzystać z porad udzielanych przez Krajową Informację Podatkową.

Reasumując, w celu skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej istotna jest data wydania orzeczenia o niepełnosprawności.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Czy powinny istnieć limity zarobków dla rencistów?

Biuletyn

Wspierają nas