Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Zasiłek z MOPS – od czego zależy kwota?

19.04.2016
Autor: Damian

Mój tata posiada I stopien niepełnosprawności. Panie z MOPS-u przyznały mu 290 złotych. Od czego ta kwota może być zależna i ile powinno mu się należeć?

Szanowny Panie,

Możemy przypuszczać, że Pański Tata otrzymał zasiłek stały przyznany przez ośrodek pomocy społecznej. Świadczenia rentowe wypłacają organy do tego uprawnione, m.in. ZUS czy KRUS. Zasiłek stały przysługuje:

  1. pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
  2. pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Prawo do ww. świadczeń przysługuje osobom, których posiadane dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w przepisach. Od 1 października 2015 r. dla osoby samotnie gospodarującej jest nim dochód nie przekraczający kwoty 634 zł, natomiast dla osoby w rodzinie – kwoty 514 zł.

Możemy przypuszczać, że po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego, tj. rozmowy, podczas której pracownik socjalny ustalił sytuację rodzinną, osobistą, majątkową, dochodową, w jakiej znajduje się Pański Tata, wydana została decyzja o wysokości zasiłku stałego. Przy ustalaniu wysokości świadczenia brane jest pod uwagę ww. kryterium dochodowe. Prawdopodobnie Pański Tata otrzymuje jakieś świadczenia, np. zasiłek pielęgnacyjny, które mają wpływ na wysokość przyznanego zasiłku.

Informacje dotyczące m.in. zasiłku stałego znajdzie Pani m.in. na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Czy ma dla Ciebie znaczenie, w jaki sposób nazywane są osoby z niepełnosprawnością (np. kaleka, inwalida, niepełnosprawny, osoba z niepełnosprawnością, itd)?

Biuletyn

Wspierają nas