Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Kto może mi pomóc w skompletowaniu dokumentów do orzeczenia?

15.05.2016
Autor: Magdalena

Mam duży problem w znalezieniu osoby, która poświęciłaby mi czas do pomocy w skompletowaniu dokumentów do orzeczenia o całkowitej niezdolności do samodzielnej egzystencji. Ostatnio stanowi to dla mnie problem bardzo poważny, mam 72 lata i wyższe wykształcenie, jestem schorowana.

Szanowna Pani,

Bardzo nam przykro, ale nie jesteśmy w stanie wskazać wprost kontaktu do instytucji czy organizacji, która mogłaby Pani pomóc, tym bardziej, że nie wiemy, gdzie Pani mieszka. Mamy nadzieję, że w Pani otoczeniu jest osoba, która mogłaby albo wziąć z oddziału ZUS stosowny wniosek, albo wydrukować go ze strony ZUS. Jeśli takiej osoby nie ma, może Pani poprosić o pomoc np. pracownika socjalnego z ośrodka pomocy społecznej.

Możemy przypuszczać, chciałaby Pani uzyskać prawo do dodatku pielęgnacyjnego, który przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty, która została uznana za całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji albo ukończyła 75 lat życia.

W przypadku osób, które ukończyły 75 lat, dodatek pielęgnacyjny przyznawany jest przez organ rentowy z urzędu. Warto podkreślić, że sobie, która ukończyła 75 lat i uznana została za całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, przysługuje jeden dodatek pielęgnacyjny.

W celu uzyskania ww. świadczenia należy złożyć do oddziału ZUS:

  • zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza prowadzącego leczenie,
  • dokumentację medyczną oraz inne dokumenty mające znaczenie dla wydania orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy oraz do samodzielnej egzystencji.

Wniosek o dodatek pielęgnacyjny składa bezpośrednio osoba zainteresowana albo jej przedstawiciel ustawowy – osobiście lub za pośrednictwem urzędu pocztowego. 

Druk zaświadczenia lekarskiego można znaleźć na stronie ZUS (plik PDF, 73 KB).

Zaświadczenie lekarskie może wypełnić lekarz, pod opieką którego Pani się znajduje. Warto też wskazać, że jeśli z powodu stanu zdrowia nie może Pani stawić się na badanie lekarskie, lekarz może wnioskować, by komisja odbyła się w domu.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Czy ma dla Ciebie znaczenie, w jaki sposób nazywane są osoby z niepełnosprawnością (np. kaleka, inwalida, niepełnosprawny, osoba z niepełnosprawnością, itd)?

Biuletyn

Wspierają nas