Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Parkowanie samochodem osoby niepełnosprawnej w Łodzi

21.05.2016
Autor: Witold

Witam, dostałem wezwanie od Zarządu Dróg i Transportu Urzędu Miasta Łodzi do zapłacenia za parkowanie, pomimo posiadania ważnej karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej. Zatrzymałem się poza „kopertą”, ponieważ to miejsce było zajęte /przed ośrodkiem zdrowia/. UM w Łodzi twierdzi, że nie miałem do tego prawa, ponieważ nie opłaciłem abonamentu dla osoby niepełnosprawnej. Proszę o informację, czy działanie UM w Łodzi jest zgodne z prawem? Pozdrawiam

Szanowny Panie,

Zasady korzystania z karty parkingowej w poszczególnych miejscowościach ustalane są w drodze uchwały rady miasta/gminy.

W Łodzi ww. zasady reguluje Uchwała Nr XLVII/902/12 z późn. zm. Rady Miasta Łódź z dnia 29 sierpnia 2012 r., w myśl której osoby z niepełnosprawnością nie są zwolnione z opłaty za parkowanie w SPP na terenie miasta Łódź.

W Łodzi dla osób niepełnosprawnych o stopniu niepełnosprawności znacznym lub umiarkowanym wydawane są abonamenty ze stawką zerową. Można je wyrobić w kasie ZDiT, konieczny jest oryginał orzeczenia o niepełnosprawności, niebieska karta parkingowa, dowód osobisty.

Dopiero przy łącznym posiadaniu tych dokumentów, tj. karty parkingowej i abonamentu ze stawka zerową, oraz ich wyłożeniu w widocznym miejscu za przednią szybą pojazdu, można parkować bez wniesienia opłaty za postój w całym obszarze strefy płatnego parkowania w Łodzi.

Więcej informacji o parkowaniu posiadaczy kart parkingowych na terenie Łodzi znajdzie Pan na stronie SPP24 Łódź.

W związku z ww. przepisami nie był więc Pan uprawniony do bezpłatnego parkowania.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Czy w Twojej miejscowości jest obiekt zasługujący na wyróżnienie w konkursie Lider Dostępności?

Biuletyn

Wspierają nas