Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Dodatek pielęgnacyjny zamiast zasiłku pielęgnacyjnego

25.06.2016
Autor: J.

Czy osoba otrzymująca rentę socjalną może otrzymywać dodatek pielęgnacyjny zamiast zasiłku pielęgnacyjnego – o ile spełnia kryteria? Według ZUS, nie może, bo wyklucza to art. 15 ustawy o rentach socjalnych. Z kolei prawnik z portalu dot. niepełnosprawnych twierdzi, że tak.

Szanowna Pani,

Zgodnie z przepisami ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, dodatek pielęgnacyjny przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty (wypłacanej na podstawie przepisów ww. ustawy), jeżeli osoba ta została uznana za całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji albo ukończyła 75 lat.

W ustawie o rencie socjalnej nie ma zapisu mówiącego o uprawnieniu świadczeniobiorcy do otrzymywania dodatku pielęgnacyjnego. Zatem osoba uprawniona do renty socjalnej może otrzymywać zasiłek pielęgnacyjny.

W bardzo szczególnych okolicznościach, tj. otrzymywania renty socjalnej na podstawie poprzednich przepisów oraz uzyskania obecnie prawa do renty rodzinnej, w niektórych przypadkach faktycznie jest możliwe uzyskanie dodatku pielęgnacyjnego. Jeśli taka sytuacja ma miejsce, prosimy o kontakt z naszym Centrum Integracja w Warszawie – nr tel.: 22 831 85 82 lub e-mail: warszawa@integracja.org

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Czy ma dla Ciebie znaczenie, w jaki sposób nazywane są osoby z niepełnosprawnością (np. kaleka, inwalida, niepełnosprawny, osoba z niepełnosprawnością, itd)?

Biuletyn

Wspierają nas