Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Ulgi pracownika z umiarkowanym stopniem

23.06.2016
Autor: P.

Jakie ulgi ma pracowmik ze stopniem umiarkowanym? Czy przysługują mu dodatkowe dni wolne na badania obowiazkowe?

Szanowna Pani,

Pracownik posiadający orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności jest uprawniony do:

  1. skróconej normy czasu pracy,
  2. dodatkowej przerwy w pracy,
  3. dodatkowego urlopu wypoczynkowego,
  4. korzystania ze zwolnień w pracy.

Osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ma prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia:

  • w wymiarze do 21 dni roboczych w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym, nie częściej niż raz w roku,
  • w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, a także w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy, jeżeli czynności te nie mogą być wykonane poza godzinami pracy.

Pracownik może także korzystać ze zwolnienia od pracy w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, a także w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy. Zwolnienie to skutkuje usprawiedliwioną nieobecnością pracownika w pracy w sytuacji, gdy czynności te nie mogły być wykonane poza godzinami pracy. Nieobecność w takim przypadku może trwać cały dzień lub kilka godzin, a pracodawca nie może wymagać, aby pracownik korzystał z urlopu wypoczynkowego. Przepisy nie określają szczegółowych zasad udzielania przez pracodawcę zwolnienia od pracy w celu wykonania zabiegów leczniczych lub usprawniających. Do pracodawcy należy więc określenie tych zasad.

Informacje dotyczące ulg i uprawnień przysługujących osobie z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności znajdzie Pani na naszym portalu.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Czy ma dla Ciebie znaczenie, w jaki sposób nazywane są osoby z niepełnosprawnością (np. kaleka, inwalida, niepełnosprawny, osoba z niepełnosprawnością, itd)?

Biuletyn

Wspierają nas